Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ersättning för sjukdom enligt lag

Svar till Ingrid Eriksson (14/3).

Annons

För den oinsatte skattebetalaren kan det te sig förvånansvärt att en kommun ska betala ett privat företags sjuklönekostnader. Så här ligger det till:

Regeringen fastställer årligen vilken ersättning som Försäkringskassan ska betala för personlig assistans. För 2012 uppgår beloppet till 267 kronor per utförd assistanstimme. Denna ersättning ska täcka samtliga kostnader, men inte sjuklönekostnader, som Ingrid Eriksson felaktigt skriver i sin insändare den 14 mars. Det kan man läsa mera om i till exempel Försäkringskassans Vägledning 2006:3 version 9.

A-Assistans och Hudiksvalls kommun har sedan 2007 haft skilda tolkningar om hur reglerna kring detta ska tillämpas. I oktober 2011 avgjorde Högsta Förvaltningsdomstolen (före detta Regeringsrätten) slutligen vårt ärende och beslöt att vi, det vill säga att A-Assistans tolkar bestämmelserna på samma sätt som Sveriges riksdag avsåg när lagen infördes. En naturlig följd blir då att kommunen åläggs betala den skuld som har uppstått under den tid som rättsväsendet har utrett och fattat beslut i frågan. Kommunens handläggare Per Iversen, bekräftar i HT den 29/2 att de accepterar Högsta Förvaltningsdomstolens utslag och kommer nu att reglera den uppkomna skulden.

Kostnader för personlig assistans, inklusive sjuklöner, kan inte finansieras på annat sätt än via skattemedel, kommunala eller statliga. Med nuvarande regelverk kan det finnas en viss risk att incitamentet för att hålla nere sjukskrivningstalet försvagas. Så är dock inte fallet i A-Assistans. Vi ser de personliga assistenterna som vår viktigaste resurs för att tillhandahålla personlig assistans av högsta kvalitet. Därför satsar vi stort på utbildningar, arbetsmiljöåtgärder, trygghetsförsäkringar, personalmöten, friskvårdsinsatser och andra personalförmåner som till exempel gymkort och simning i bassäng. 2011 hade vi en sjukfrånvaro på endast 2,6 procent. En siffra som står sig mycket väl i jämförelse med de flesta andra företag och övriga branscher.

När Hudiksvalls kommun fastställer vilken ersättning som ska betalas till privata företag som till exempel sköter vår snöröjning, så inkluderar det beloppet även eventuella sjuklönekostnader. Ingen kan väl tycka att det är märkligt?

A-Assistans är ett rikstäckande familjeföretag med säte och kontor i Hudiksvall och 500 anställda runt om i landet. Hela ledningen består av företagets tre ägare. Vi har ett rättighetsbaserat intresse och engagemang för den personliga assistansen, som går före det kommersiella syftet.

Leif Jonsson, verkställande direktör A-Assistans

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons