Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomisk fråga i första hand

När LOV, Lagen om valfrihet, infördes i Ljusdals kommun gjordes en förstudie för att införa LOV inom hemtjänst samt daglig verksamhet inom handikappomsorgen.

Annons

För detta fick kommunen två miljoner kronor i stimulansmedel från regeringen. Dessa pengar räckte inte ens till att göra förstudien för bägge områdena. Det blev bara LOV inom hemtjänsten, vilket måste påpekas, som har fungerat mycket bra. All hemtjänst i Ljusdals kommun ligger bra över riksgenomsnittet vad det gäller kvalitet enligt senaste undersökningen nöjdkundindex.

I beslutsunderlaget från förvaltningen till den senaste nämnden fanns en oro över att det kan bli kostsamt att införa LOV inom olika boendeformer och att det i så fall måste tillföras pengar för en eventuell förstudie. Att ta ansvar för det ekonomiska är viktigt för mig. Vi har redan till nästa år begärt drygt 18 miljoner kronor mer i budgetram för att kunna bedriva verksamhet på bästa vis. Är det då bra att genomföra en förstudie med en kostnad på cirka två miljoner? Är det bra att bekosta en förstudie när vår regering hotar med lagstiftning där de vill tvinga kommunerna att införa LOV?

Sedan är det så att vi i majoriteten i omsorgsnämnden har föreslagit fullmäktige att avslå motionen, en kommunal nämnd har ingen möjlighet att stoppa en motion. Varför har vi då rekommenderat avslag på motionen? Vi i majoriteten anser att skattefinansierad verksamhet i största möjliga mån ska bedrivas kommunalt. Detta gäller framför allt trygghetssystem som till exempel äldreomsorg där det finns studier som visar på att kommunal äldreomsorg har cirka tio procent högre bemanning än privat äldreomsorg.

Jag skulle ha väldigt svårt för att se stora skyltar i centrala Ljusdal med något stort privat riskkapitalbolag inom vårdsektorn när jag vet att ägarna plockat ut miljardvinster under de senaste åren av våra skattepengar. Pengar som skulle kunna ha använts för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. Jag vill att de som är anställda inom vår äldreomsorg ska kunna använda sig av meddelarfrihet och berätta när något är fel, utan risk för repressalier. Detta är inte självklart i den privata sfären. Detta är några av mina ideologiska argument som jag kommer att använda när kommunfullmäktige tar beslut om motionen.

Markus Evensson (S)

ordförande omsorgsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons