Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det går att förebygga läs- och skrivsvårigheter

Förmågan till läs- och skrivinlärning påbörjas redan i förskoleåldern i familjen. Detta förstärks sedan i förskola och förskoleklass. Eleven/barnet kommer från olika hemförhållanden och ges olika möjligheter till utveckling av språket.

Annons

Det är bevisat att barn som kommer från hem där man läser och skriver samt samtalar mycket når högre resultat än de barn som inte möter detta i hemmet.

I ett internationellt perspektiv är könskillnaden stor där flickor visar sig vara mer positiva till läsning än pojkar. De har således lärt sig att röra sig inom olika språkliga landskap. På ett mer allmänt plan är de språkliga landskap som vi lever i i dag annorlunda än för tio år sedan.

Det vardagliga samtalet har fått konkurens av nätbaserade kommunikationsformer. Redan små barn tillbringar en stor del av tiden med olika digitala spel. Vi lever i en ny medieålder på många sätt.

Forskning visar också på betydelsen av att ta vara på läs och skrivintressen i skolarbetet. Undersökningar visar att större och bättre resultat nås de som läser på nätet men det betyder inte att det är de flitigaste datoranvändarna som lyckas bäst utan de som tillbringar lagom mycket tid vid datorn.

De allra flesta barn har redan innan de börjar skolan mött skriftspråket i form av sagor, berättelser, faktatexter, tecknade serier, sångtexter, sporttabeller, beskrivning och benämning av leksaker, menyn i dataspel, varumärken, loggor och skyltar. Senare tids forskning visar på att redan de små barnen gör val utifrån vad som är häftigt, spännande och vad som inte är det. Yngre och äldre elever gör sina val av verksamhet de vill delta i och är på så sätt deltagare av den kultur vi lever i.

Källa: Språket lyfter, Skolverket

Annika Ström, Rengsjö, förskolepedagog

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons