Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är en rättighet att få åldras med värdighet!

Nu har det hänt igen, det som inte får hända! Vanskötsel av äldre inom den privata äldreomsorgen! Det som händer är fruktansvärt!

Annons

Så är det när vinstintressen inom äldreomsorgen, är det som är viktigast!

SKPF avdelning 50 menar, att det inte ska finnas vinstintressen i den berättigade vården och omsorgen i vårt land! Det är samhället som har ett genomgripande ansvar för att alla äldre ska få tillgång till god äldreomsorg, till rimlig kostnad.

En självklarhet är, att den äldreomsorg som erbjuds ska var lika över hela landet. Lika självklart är också att äldreomsorgen ska präglas av respekt för de äldres önskemål och behov.

Det handlar om rätten att få åldras med värdighet.

Det ska inte ständigt behöva poängteras, det absolut självklara, att den äldreomsorg som vi ska få ta del av, ska vara en trygghet för god livskvalitet!

Livskvalitet, ska gälla livet ut, vem kan bestämma om något annat?

Hur kan det kan komma sig, att när den tredje fasen i ens liv inträder, då verkar det som om mänsklig respekt och hänsyn, är fullständigt ointressant och inte i något avseende, prioriterad av politiska beslutsfattare?

Inom SKPF avdelning 50, har vi i så många sammanhang i samtal med äldre, ställt oss frågan hur kan det var så, att det efter ett avslutat aktivt yrkesliv, upplevs att äldre inte räknas eller betyder någonting?

Det är så många som beskriver att de inte blir sedda, inte blir tagna på allvar och inte heller respekterade av att de har en lång livserfarenhet och kunskaper på olika sätt. Allt detta skapar en frustation och besvikelse av stora mått.

Det finns många äldre som inte kan göra sin stämma hörd, inte på något sätt har förutsättningar att göra egna val, det som ständigt förs fram inom äldreomsorgen, som ett kvalitetsbegrepp.

Talet om egna val, blir för många ett hån och frågan är, vilka behov är det som tillfredställs med detta?

Dessutom ska vi betraktas som ”kunder”, inom vård och omsorg! Kunder är vi i affären när vi köper varor, inte när vi behöver omsorg, värme och medmänsklighet!

Vi vill definitivt inte vara ”kunder”, vi är människor som är i behov av berättigad vård och omsorg, utförd av personal som har fått förutsättningar för att känna glädje och yrkesstolthet.

SKPF avdelning 50 menar med all tydlighet, att kravet om en rättighetslag med respekt för de äldre är ett absolut berättigat krav, för helhet och sammanhang. Dagens uppdelning av äldreomsorg och vården, mellan olika lagstiftningar och rättsystem måste omarbetas till en enda rättighetslag.

Vår förhoppning är att EU:s äldreår 2012, ska belysa och ge insikter om det breda politiska ansvaret, för att ge de äldre rätten till en värdig ålderdom, respekterade för den som den är, med alla sina livserfarenheter och med rätten till kvalitativ vård och omsorg!

Styrelsen för Svenska Kommunalpensionärernas Förbund avdelning 50

genom Elsie Bäcklund Sandberg, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons