Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför behöver Hudiksvall en central station

Att ett dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är nödvändigt tror vi de flesta är överens om både för bättre tillgänglighet och snabbare kommunikationer och för miljön, skriver Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg Jönsson (S) och Daniel Pettersson (S).

Annons

Idag efterfrågar nya företag, särskilt de med kunskapsintensiv tjänsteverksamhet, i allt högre grad möjlighet till etablering i stadskärnor. Pendlingen till och från studier och arbete ökar och blir allt viktigare ur arbetsmarknadssynpunkt.

Med utgångspunkt i aktuell forskning på området där det pekas på vikten av stationslägens betydelse som noder för utveckling, projekt kommunen deltagit i, erfarenheter från studiebesök i olika kommuner runt om i landet, där medskicket och rådet varit, behåll de centrala stationslägena. Det centrala stationsläget som förstärker det gemensamma arbetsmarknadsområdet för kommunerna mellan Gävle och Sundsvall när Ostkustbanan är fullt utbyggd. Stadens kvaliteter, dess roll som mötesplats stärks, förtätningen av staden förbättras genom tydligare och starkare kopplingar mellan stadskärnan, Kattvikskajen, Möljen och stationsområdet. I Iggesund är ett centralt stationsläge viktigt för pendling till studier och arbete, vilket även gäller för gods till och från Iggesunds Bruk och Timber.

Kommunstyrelsen har bedömt att dessa aspekter är så viktiga för staden, kommunen, dess utveckling, att den Östra korridoren därför förordas i det nu pågående arbetet med översiktsplanen för Ostkustbanan. Utöver detta slipper vi göra nya stora ingrepp i Hallstaåsen, inte minst viktigt med tanke på nuvarande och kommande generationers rätt till rent dricksvatten.

Vi är också medvetna om det uppstår olägenheter av olika slag trots påståenden om motsatsen i olika insändare, oavsett vilket alternativ Trafikverket beslutar om. Det västra alternativet som Trafikverket parallellt arbetar med innebär mycket stora ingrepp i landskapet, där privatpersoner och företag i större antal riskerar inlösen av sina fastigheter. Även här kommer dubbelspåret att gå i direkt närhet av stora bostadsområden.

Hudiksvall som stad och kommun behöver växa befolkningsmässigt inte minst för av egen kraft kunna skapa tillväxt, utveckling och attraktionskraft. Klarar vi av detta tillsamman har Hudiksvall alla möjligheter att klara den konkurrens och de utmaningar som den allt snabbare samhällsutvecklingen kräver: att tänka nytt och se positivt på förändringar är då en viktig förutsättning. I en sådan utveckling spelar nuvarande stationsläge en mycket viktig roll för en mindre kommun och småstad som Hudiksvall.

Mikael Löthstam (S)

kommunstyrelsens ordförande

Majvor Westberg Jönsson (S)

vice ordförande kommunstyrelsen

Daniel Pettersson (V)

kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons