Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att införa en klimatmiljard

Insatserna för att motverka klimatförändringarna måste öka. På liknande sätt som staten avtalat med landstingen om en kömiljard inom sjukvården, behövs en satsning på en klimatmiljard för kommunerna.

Annons

Klimatfrågan är en av samhällets stora utmaningar. Vi måste hela tiden söka efter och vara öppna inför nya innovativa lösningar. Vi har låtit forskare räkna på hur stor möjligheten till energieffektivisering inom kommunal sektor är. Resultatet är häpnadsväckande. Genom utbyggnad av förnybar energi, satsningar på kollektivtrafik och energieffektivisering kan uppåt 50 terrawattimmar, TWh, sparas in på en tioårsperiod. Det motsvarar en minskning av utsläppen av koldioxid med uppåt 20 miljoner ton, nästan en tredjedel av dagens nationella utsläpp. Genom att bygga ut förnybar energi och energieffektivisera kan Sverige exportera energi till övriga Europa. Här finns med andra ord mycket att göra.

Inom flera angelägna områden har staten avtalat med landsting och kommuner om stimulanser för att påskynda särskilt viktigt arbete. Ett exempel på det är kömiljarden som infördes för att minska väntetiderna i vården. Det är en lyckad satsning som har kortat väntetiderna väsentligt. Nu behöver Sverige ett stimulanspaket för klimatet, en klimatmiljard.

I Norge finns en modell för avtal mellan stat och kommuner om klimatåtgärder. Den modellen kan ligga till grund för en svensk klimatmiljard, och klimatfrågan skulle få ökat fokus och hamna högt på kommunledningarnas dagordning.

Det handlar om satsningar på förnybar el som biogas och fjärrvärme, energieffektivisering i kommuners och landstings lokaler och inom allmännyttan, samt satsningar på ett ökat kollektivtrafikresande. Mycket arbete pågår redan idag men det behövs en morot för att trappa upp arbetet.

Enligt forskarnas beräkningar genomförs endast cirka 30 procent av de energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga i den kommunala sektorn idag. Vi måste bort från dagens kortsiktiga projektsatsningar inom klimat (KLIMP, LIP etcetera.) som uppenbarligen inte är tillräckliga. Sverige behöver ett långsiktigt stimulanspaket som stödjer kommunerna i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Genom att gå före i klimatarbetet utvecklar Sverige dessutom ett kunnande om klimatsmart samhällsbyggande, som kan spridas internationellt och ge ett mångdubbelt större bidrag till den globala klimatomställningen.

Det finns en stark vilja och ett stort intresse bland Sveriges kommuner och landsting att medverka i arbetet med att motverka klimatförändringarna. Det är nu dags för staten att uppmärksamma vilken betydelsefull roll kommuner och landsting kan ha för att nå de nationella klimatmålen. Ett avtal om en klimatmiljard skulle vara ett sätt att visa detta!

Carola Gunnarsson, tredje vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons