Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg inte vindkraft på Blaxås och Bondarvsvallsberget!

Vindkraft är jättebra men inte alltid, inte överallt och inte på vartenda berg i kommunen. Blaxås och Bondarvsvallsberget är nog olämpligast av alla ställen, skriver Cecilia Bruce inför stundade beslut i Ljusdal.

Annons

På torsdag ska myndighetsnämnden i Ljusdals kommun fatta beslut om eventuellt bygglov för vindkraftsparker på Blaxås och Bondarvsvallsberget i Järvsö. Inför det beslutet har både vindkraftsbolaget och markägarna skriftligen försökt påverka utgången. Ett gäng Ljusdalspolitiker tänker ge bygglov. Jag läser i kommunens riktlinjer för vindkraftsbyggande (det s.k. tematiska tillägget): Vindkraftsutbyggnader bör koncentreras till de platser som pekas ut i denna plan. Kommunen kommer att vara restriktiv mot ansökningar som berör andra områden än de utpekade. De två aktuella bergen är inte utpekade. Hur trovärdiga är de här riktlinjerna? Och vet alla politiker i Ljusdal vad ordet restriktiv betyder?

Två fäbodar ligger inom det berörda området. Harsen (ägs av alla Hälsinglands hembygdsföreningar tillsammans) och Svedbovallen (Hälsinglands enda levande fäbod med 10 000 besökare i somras) är båda klassade som riksintresse för kulturmiljövård. Jag citerar ur det tematiska tillägget: Ett område som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som skadar eller motverkar intresset. Gäller detta på riktigt?

Harsagården med 40 000 skidåkare om året befinner sig i en speciell situation. Ingen vindkraft = inga skidspår. Vindkraft = skidspår – men inga åkare. För vem vill åka skidor i en vindkraftspark? Jag läser vidare i det tematiska tillägget: Utbyggnad ska ske på ett sådant sätt, att friluftslivets, turismens och natur- och kulturmiljöns intressen inte skadas. Hm.

Vindkraftsbolaget viftar med två karameller inför politikerna: massor av arbetstillfällen och en vindsnurrefabrik. Jaså, ska inte dessa två vindkraftsparker byggas av professionella rallare som på andra ställen? Och vilken garanti har kommunen för att det verkligen blir en fabrik i Ljusdal?

Vindkraft är jättebra men inte alltid, inte överallt och inte på vartenda berg i kommunen. Blaxås och Bondarvsvallsberget är nog olämpligast av alla ställen. Sörbyparken (nu under uppbyggnad), Blaxåsparken och Bondarvsvallbergsparken ligger så nära varann att de kommer att upplevas som en enda gigantisk vindkraftspark.

Nej, man vet vad man har men inte vad man får. Vi har ett unikt område med jättestor betydelse för friluftsliv och kulturhistoria. Vi vet att om de två vindkraftsparkerna byggs, så kommer detta område att förlora en stor del av sin karaktär och sin attraktion. Bygg inte vindkraft på Blaxås och Bondarvsvallsberget!

Cecilia Bruce

Fil.mag, frilansjournalist, teaterproducent

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons