Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg dubbelspår Härnösand–Gävle

Du som tar tåget gör en viktig insats för miljön och klimatet.

Annons

Trots det är tåget försenat för ofta. Sveriges regeringar har satsat för lite på tågtrafiken och järnvägsutbyggnaden sker för långsamt.

Miljöpartiet presenterar en bättre tågpolitik för en modern järnväg som fungerar året om och vill bland annat investera i ett dubbelspår Gävle–Härnösand. Förbättrad infrastruktur är ett viktigt utvecklingsområde. Näringslivet kräver omedelbara investeringar i järnvägen för att stärka industrins förutsättningar.

Tillgängligheten till regionen måste öka genom snabba, anpassade och miljövänliga kommunikationer. För att detta ska förverkligas krävs samarbete och målinriktade beslut på olika politiska nivåer.

I Söderhamn arbetar Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för bättre förutsättningar för kollektivtrafiken.

Regionalt råder politisk enighet om att den absolut viktigaste infrastruktursatsningen är utbyggnad av järnvägen, särskilt ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Det bedrivs ett aktivt arbete för att göra de nödvändiga utredningar som skulle kunna påskynda processen. Men på regeringsnivå råder en beklaglig passivitet vad gäller fortsatt järnvägsutbyggnad i Norrland efter Botniabanan och Ådalsbanansupprustning.

Det har satsats alldeles för lite på tågtrafiken och banunderhåll under många år. Dessutom har ansvaret för järnvägarna splittrats upp. Det gör att samordningen försvåras och att kortsiktig vinst kan gå före det som i längden ger bäst resultat för resenärerna. Varje dag rapporteras det om allvarliga trafikstörningar, oftast relaterat till bristande underhåll på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen.

Miljöpartiet vill satsa ytterligare 100 miljarder på järnvägen under tio år. Vi vill anslå mer pengar till underhåll av järnvägen, bygga bort flaskhalsar för gods och påbörja utbyggnad av dubbelspår Gävle–Härnösand med start 2015.

Vi vill ge SJ uppdraget att öka resandet, inte bara att gå med vinst. Det behövs även ett stopp för avregleringen och att Trafikverket får i uppdrag att sköta underhållet i egen regi. Det är nödvändigt för en god helhetsbild och för att kunna göra långsiktiga prioriteringar.  Regeringens bristande handlingskraft i dessa frågor är förödande för hela Norrland. Med en bättre tågpolitik kan vi få en modern järnväg som fungerar året om. Det är nödvändigt för en långsiktigt hållbar utveckling i vår region. Det ger ökade förutsättningar för nya gröna jobb, företag och en modern välfärd.

Det förtjänar du som resenär!

Olov Östlund (MP)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons