Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra mötas i dialog

Lärarnas Riksförbund (LR) är det fack, som genom sitt lokala ombud tydligen inte uppskattar nämndens traditionella framtidsdag, som i år blev två.

Annons

Dagar av information, samtal och dialog som syftar till att utveckla skolan. Andra ser det som positivt att kommunens skolledning, med tjänstemän och politiker, träffas och samtalar om skolutveckling.

Christian Jensen ställer fråga i sin insändare (9/5), om vilka ”andra med inflytande” var med, samt att Jensen påstår att någon lärare ej deltog. Detta blir olyckligtvist spridning av osann information, vilket jag inte tror är en medveten handling från LR:s sida. Därför vill jag redogöra för vilka som medverkade.

Jag är starkt övertygad om att det främjar utvecklingen att politiker, skolledare och andra med inflytande i skolan möts i dialog. Jag ser det som en framgångsmetod och jag har stor respekt för själva mötet som ger ytterligare förutsättningar för att samverka. Syftet med framtidsdagar är att ledamöterna ska få en bredare förankring i bland annat nämndens målarbete.

Jensen skriver att jag har ”beklagat mig” över att endast tre av sju partier närvarade vid den andra dagen. För mig är det mer ett konstaterande att Moderaterna och Folkpartiet inte medverkade någon av dagarna. Konsekvenserna kan innebära svårigheter för nämnden som helhet, att ta till vara på den kreativitet och de idéer som dagarna mynnade ut i. Min ambition är dock att framtidsdagarnas resultat kan ligga som grund i nämndens vidare arbete.

Nämndens ledamöter var kallade och övriga deltagare var inbjudna. Den första dagen deltog sju ledamöter, förvaltningsledningsgruppen, ekonomer, nämndssekreterare, rektorer från såväl kommunal skola som friskola, gymnasierektor, förskolechefer, yrkesstudievägledare, lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger och förskolepersonal. Jag har förståelse för LjP:s val att beskriva deltagarna som politiker, skolledare och andra med inflytande över skolan.

Temat för dagarna var framtidskompetenser 2030. Jag har faktiskt svårt att tro att medlemmarna i Lärarnas Riksförbund tror att nämnden är i full färd med att införa tre terminer med en ”dygnet runt öppen skola”, efter två framtidsdagar och två artiklar. Jag vet att samtliga fack kan ärenderutinerna, så här finns troligtvis ett missförstånd som kan lösas.

Dialog och samverkan är två ingredienser i en ständig utveckling och som ny ordförande införde jag för några år sedan detta forum där politik och skola kan mötas. I år utökades deltagandet med bland annat lärare och nästa år blir det kanske eleverna. Nästa gång som lärare ska bjudas in, ska jag ta ansvar för att lärarnas fackliga företrädare får inbjudan. Tillsammans skapar vi förutsättningar till ett ökat samarbete vilket krävs såväl i dag som i framtiden.

Malin Ängerå, utbildningsnämndens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons