Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra lokalt föredöme ger fler ekobönder

Hudiksvalls kommun har tillsammans med Krokoms kommun flest ekomjölkgårdar i Norrland och levererade tredje mest ekomjölk i Norrland perioden oktober 2010 till september 2011, enligt färsk statistik från branschföreningen Svensk mjölk.

Annons

Faktum är att bara fem kommuner i Sverige har fler ekomjölksbönder.

Mer än tio procent, närmare bestämt 10,6 procent av den producerade ekomjölken i hela Norrland kommer från Hudiksvalls kommun!

Det är tio ekomjölkgårdar i Hudiksvalls kommun som levererat så mycket mjölk, 3 489 ton.

Bland landets alla 290 kommuner kommer Hudiksvalls kommun som nummer 24!

Att Hudiksvall utmärker sig på ett positivt sätt i statistiken, beror säkert på att respekterade bönder med ledarprofil, tidigt gått före och lagt om till eko och visat att det går att förena ekologi och ekonomi. Exemplets makt är stor. Det går i sammanhanget inte att gå förbi den legendariske ekorådgivaren från Forsa, Hans Bovin, som naturligtvis banat vägen för genombrottet i Hudiksvall.

Det är inte längre någon märkvärdig händelse i bygden att en gård lägger om sin drift. Det visar på lyhördhet för konsumenternas önskemål, vilja att ta miljöansvar samt framtidstro.

Den optimistiska tonen bland kommunens ekobönder smittar av sig. Förhoppningsvis lägger fler och fler gårdar om. Eftersom en ekologisk mjölkgård kräver lite större areal, bland annat beroende av att det allra mesta fodret odlas hemma på gården, kan det ibland leda det som ibland kallas jordhunger.

Då behövs åkern till att odla mat på och inte till olika slag av köpcentra och bebyggelse av vägar. Att värna åkermarken är en hjärtefråga för Miljöpartiet och vi vill öka skyddet och kräver i en riksdagsmotion att åkermark klassas som riksintresse.

När nu så stor andel av den ekologiska mjölken produceras i Hudiksvall, kan man med visst fog påstå, att om man köper ekologisk mjölk i Hudiksvall, så gynnar man Hudiksvalls ekobönder. Detta gäller både vid offentlig upphandling, i storkök och vid privat konsumtion.

Därmed gynnar man även uppfyllandet av miljömålen som just ekologiskt lantbruk på ett så positivt sätt, bidrar till att uppfylla: begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, rikt odlingslandskap och rikt växt- och djurliv.

Man kan nu hoppas att mjölkbönder i grannkommunerna hämtar inspiration från det goda exemplet Hudiksvall och lägger om sina mjölkgårdar till ekologiska.

Kew Nordqvist, riksdagsledamot, jordbrukspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons