Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bollnäs måste bli bättre för de unga

Rädda Barnen genomförde förra året projektet Ung Röst i närmare 100 kommuner, bland annat i Bollnäs.

Annons

Enkäten bekräftar att de flesta barn och unga har det bra, men att det även finns viktiga signaler som vi måste ta till oss. Att de flesta har det bra får inte göra att vi blundar för dem som inte har bra uppväxtvillkor.

I vår kommun svarar 15 procent att de oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna, 22 procent oroar sig för att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs. 15 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna känner sig inte trygga i bostadsområdet på kvällen. 43 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna upplever kropp/vikt/utseende som stressande.

När det gäller delaktighet och inflytande svarar 72 procent av ungdomarna att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är ganska små, mycket små eller helt saknas.

Som kommun, måste vi ständigt vara på tå för att utveckla vårt sociala arbete så att alla barn och unga har goda uppväxtvillkor. Men inte bara kommunen, utan frivilligorganisationer, föräldrar och medborgare – alla behöver vara med och bidra för att barns behov och rätt ska kunna mötas.

Vår kommun har ett bra utbud av sociala tjänster. Öppenvårdsenheten arbetar bland annat med rådgivning, familjebehandling och medling. Familjehemsenheten rekryterar nya familjehem och följer upp vården av placerade barn och unga.

Det finns även stödgrupper för barn och unga. Grupperna riktar sig till barn som i familjen upplever eller har upplevt missbruk, våld, psykisk ohälsa eller skilsmässa.

Socialtjänstens ungdomsenhet kan också erbjuda råd och stöd. Ett familjerådslag är ett möte där man samlar familj, släkt, vänner och andra betydelsefulla personer för att diskutera och planera för framtiden. Öckerömodellen handlar om att få hela den vuxna befolkningen överens om nolltolerans mot ungdomsdrickandet.

Som kristdemokrat vill jag att kommunen nu går vidare med förbättra villkoren för barn och unga i Bollnäs. Till exempel ta vara på regeringens satsning på tillgänglig elevhälsa. Regeringen satsar 650 miljoner kronor på att barn i skolan ska kunna nå skolkurator eller skolsköterska.

Bollnäs kommun måste göra sin del för att vi ska få del av denna satsning. Barn- och äldreminister Maria Larsson har nyligen presenterat förslag för starkare stöd och skydd för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

Enligt FN:s barnkonvention har barn och unga rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem själva. Jag är övertygad om att Sverige blir ett bättre land att leva i för alla våra barn och unga om deras röster lyssnas till och tas till vara.

Anders Bergsten (KD)

Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons