Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Belysning för ökad trygghet

December är årets mörkaste månad och det är inte konstigt att julbelysning är ett uppskattat inslag i stadsmiljön.

Annons

Men samtidigt som Söderhamns kommun satsar på julbelysning finns det många platser i kommunen som inte är ordentligt upplysta vare sig under julen eller resten av året.

Dåligt belysta platser skapar otrygghet och underlättar för kriminalitet. Kommunernas intresse för att belysa gator och torg borde inte vara knutet till jul utan till att skapa trygghet för kommuninvånarna under hela året. I en Novusundersökning som belysningsbranschen låtit göra svarade varannan kvinna att hon alltid eller ofta känner oro när hon passerar en mörk gångväg, park, torg eller gångtunnel kvällstid. Denna höga nivå av otrygghet är inte acceptabel.

Dåligt belysta platser har ett klart samband med förekomsten av brottslighet. Brottsförebyggande rådet (Brå) konstaterar att bättre utomhusbelysning skulle medföra att brottsligheten sjunker med ca 21 procent. Brå:s slutsats är därför att förbättrad utomhusbelysning bör vara en del av kommunernas brottsförebyggande program.

Undersökningen från Novus fastslår något överraskande att belysning är viktigare för den upplevda tryggheten än ökad närvaro av poliser och väktare. Men trots att förbättrad belysning leder till ökad trygghet väljer många kommuner att bortse från det. I stället finns det kommuner som till och med väljer att spara pengar på utomhusbelysning – vilket leder till ökad otrygghet – särskilt för kvinnor.

Mer belysning är naturligtvis inget som på egen hand kan lösa problemet med otrygghet i samhället, men det är en viktig del. För att öka medvetenheten av belysningens betydelse för människors trygghet har jag tagit initiativ till kampanjen ”Sveriges läskigaste plats”. På webbsajten www.markera.nu kan besökarna märka ut den plats som de upplever som mest otrygg och som de skulle vilja ha belyst. I Söderhamn nämns gångstråket från resecentrum mot stadskärnan som en särskilt mörk och otrygg plats.

Vi vill genom vår kampanj uppmärksamma medborgare och politiker på att vi med gemensamma insatser kan minska otryggheten i samhället med ganska enkla medel. Varje kommuninvånare ska kunna kräva att kommunen gör sitt yttersta för att skapa trygghet. Därför är det också rimligt att samtliga kommuner i Sverige har en egen belysningsplan. Det vore ett stort, men enkelt steg i rätt riktning.

Magnus Frantzell, vd, Belysningsbranschen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons