Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bekämpa barnfattigdomen – det ökar också tillväxten

Under den borgerliga regeringens sex år vid makten har familjepolitiken hamnat i skymundan. Många vackra ord har sagts, men utvecklingen går åt fel håll med ökad barnfattigdom och växande klyftor.

Annons

Vi socialdemokrater föreslår en höjning av barnbidraget med 100 kronor i månaden per barn. Vi vill också öka studiebidraget med samma belopp.

Ett helhetsgrepp behövs för familjepolitiken. Det handlar om att bekämpa fattigdom och utanförskap men också om att bidra till ökad tillväxt och varje människas möjlighet till utveckling.

Alla barn förtjänar en god start i livet. Enligt Rädda Barnen växer nästan 250 000 barn i Sverige upp med fattiga föräldrar. Det är alarmerande tal. Bakom varje siffra finns enskilda människor. Inget barn ska behöva växa upp i fattigdom.

Insatser krävs inom en mängd områden för att vända utvecklingen. Det handlar bland annat om föräldrarnas möjligheter till arbete, om arbetsmarknadsutbildning, barnomsorg på kvällar, nätter och helger och rätt att arbeta heltid. Inom den ekonomiska familjepolitiken är barnbidraget, som går till alla barn, ett viktigt ekonomiskt tillskott. Det är nu många år sedan barnbidraget höjdes och det är mot den bakgrunden motiverat med en höjning.

Det är också väl känt att barnfamiljerna får fart på konsumtionen. När barnbidrag och studiebidrag höjs används pengarna för kläder, mat eller annan direkt konsumtion.

Det allmänna barnbidraget tillkom en gång, 1948, av dåvarande socialdemokratiska regeringen som ett led i att forma vårt välfärdssamhälle. Under de drygt 60 år som gått sedan dess har det hänt mycket i samhället som fått konsekvenser för familjernas vardag. I dag delar alltfler föräldrar på ansvaret för barnen. Det är något vi vill uppmuntra.

Men än viktigare är att barnbidraget faktiskt är till för barnen. Därför ska det också följa med dem, exempelvis om man bor varannan vecka hos föräldrar på olika håll.

Bland de familjer som är mest utsatta för fattigdom är de som är ensamstående med barn. Underhållsstödet har också släpat efter ett antal år. Det är hög tid att de ensamstående föräldrarna får ta del av ekonomiska satsningar. Vi vill därför höja underhållsstödet stegvis med 50 kronor per månad och barn.

Höjt barnbidrag tillkommer alla barnfamiljer. Idén med dess tillkomst är just att inte sortera ut barn utan att bidraget riktar sig till alla oavsett inkomst.

Den svenska modellen, där det huvudsakliga stödet sker generellt, har visat sig framgångsrik genom decennierna. Det räcker inte, som regeringen, att enbart tala väl om barnfamiljerna utan att genomföra nödvändiga förbättringar som märks i vardagen.

Åsa Lindestam

Linnea Wickman

Siri Haugli

Birgitta Öberg

Marie Frestadius

Elisabet Lindström

Sarah Häggdal

Li Alegria Alvarez

Malena Lundell

S-kvinnor i Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons