Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allmän och lika rösträtt till alla

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.” (Regeringsformen 1974, Kapitel 1:1)

Annons

I år är det 90 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. Liberalerna var pådrivande i utvidgningen av rösträtten. 1921 fick för första gången både män och kvinnor i Sverige rösta i Riksdagsvalet.

Vi ser det som en självklarhet att alla över 18 år svenskt med medborgarskap har rösträtt för att utse de 349 ledamöterna i riksdagen. Vi tar rösträtten lika mycket för givet som vi gör med rinnande vatten eller att det ska finnas mat i våra butiker.

Vi tänker inte alltid på att vissa invånare i Sverige fortfarande nekas rätten att få sin röst hörd. Alla invånare ska vara lika värda i samhället. Alla som bor i Sverige innehar ett ansvar, en skyldighet att följa svenska lagar och sträva efter att bidra till landets utveckling, genom studier och arbete. Samtidigt så stänger den nuvarande regeringsreformen ute en del av Sveriges invånare. De som varit folkbokförda i Sverige mer än tre år har endast rätt att utse ledamöter till kommun- och landstingsfullmäktige men man måste vara svensk medborgare för att ha rätten att rösta i riksdagsvalet. Jag menar att även alla myndiga med permanent uppehållstillstånd ska ha rättigheten att få rösta i riksdagsvalet.

Varje människa måste få göra sina val, och bli sedd som en individ på lika villkor. Vi måste alltid ha fokus på att människor är lika mycket värda. Att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Allmän och lika rösträtt för alla, är en grundläggande förutsättning för en demokrati . Allmän och lika rösträtt handlar om att alla individer får sin röst hörd. Den som går och röstar har möjlighet att påverka inriktningen i Sveriges utveckling och sin egen framtid. Om man saknar rösträtt eller låter bli att rösta så saknar man friheten, friheten att påverka.

Myndiga invånare med permanent uppehållstillstånd har i nuläget ingen rösträtt i riksdagsvalet. År 2008 var det drygt sex procent av Sveriges befolkning med utländskt medborgarskap folkbokförda i Sverige. En person som är folkbokförd i Sverige med permanent uppehållstillstånd har rätt att leva, bo och arbeta i Sverige på samma villkor som alla vi andra. Därför bör regeringsreformen förnyas. Medborgarskapet ska inte vara knutet till rösträtt i nationella val och de ämbeten som i dag kräver medborgarskap.

Allmän och lika rösträtt i riksdagsvalet bör inkludera alla över 18 år, både svenska medborgare och alla med permanent uppehållstillstånd oavsett kön. Inte förrän då blir riksdagen fullt ut en demokratisk representation för hela folket.

Felicia Liu

distriktsordförande i Liberala ungdomsförbundet Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons