Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allemansrätt är inte lika med äganderätt

I debatten om utbyggnaden av vindbruk i Hudiksvall har den viktigaste frågan inte berörts.

Annons

Vilka idéer finns för att utnyttja den resurs som ska skapas inom kommunen? Jag lyssnade på fullmäktigedebatten för ett tag sedan och jag har aldrig hört så många säga så lite och ha så få idéer om möjligheter med skapad förnyelsebar energi. Frågan verkar mer ha blivit en blockfråga där man vill visa motståndarna, oavsett vem det är, att de har fel. Jag satt med representanten från energimyndigheten som inledde mötet och hans förtroende för oss i Hudik visades genom många syrliga sidokommentarer och att han lämnade mötet i förtid.

Situationen lämnar fältet öppet för många tyckare och i en del insändare anklagas markägare, vindkraftsägare, småföretag och leverantörer för att vara exploatörer genom att de tjänar pengar på att delta i ett vindkraftsprojekt. Markägarna framställs som skurkar och det verkar som vissa anser att allemansrätten överrider äganderätten. LRF har engagerat sig och deras uppfattning är att markägarna inte bara ska nöja sig med allmosor från arrenden utan ta steget fullt ut och även äga vindkraftverken. Helt rätt tänkt. LRF ser möjligheter!

Vad är det då för pengar vi talar om?

Önskade investeringar i Hudiksvall från vindkraftsbranschen är cirka tre miljarder. Av erfarenhet stannar tio procent av investeringarna i den bygd där etableringen sker i form av order till åkare, betongfabriker, mat, hotell, drivmedel och så vidare. Dessa investeringar genomförs, vid klartecken, under en femårsperiod. Detta motsvarar 300 miljoner. Arrenden till markägarna är, vid full utbyggnad av nordisk vindkraft, i Dellenområdet cirka 13 miljoner per år i 30 år. Arrenden till markägarna ger därför 350 till 400 miljoner under en 30-årsperiod.

Ovanpå detta skapas 20 arbetstillfällen för vindkraftstekniker som ska underhålla verken under 30 år. Specialistföretag från orten får ytterligare kunder. Nya vägar kommer att byggas och befintliga vägar upprustas för att komma fram till respektive verk. Dessa vägar kommer att snöröjas och hanteras av vindbrukaren till normalt ingen kostnad och dessutom vara öppen för allmänheten för de aktiviteter man vill göra i området. Vägföreningarna får lägre kostnader, framkörning av timmer underlättas

All utbyggnad måste godkännas miljömässigt enligt de lagar och bestämmelser som gäller för ingrepp i miljön. En miljökonsekvensbeskrivning måste alltid upprättas.

Min enkla fråga till våra beslutsfattare är: finns det några andra satsningar som planeras i Dellenbygden som ger motsvarande intäkter till markägare, företagare och näringsidkare? Jag utgår från att de intäkter som erhålls skattas och att då även kommunalskatt betalas.

Glöm inte att satsningen på vård, omsorg och skola bygger på de intäkter kommunen får. Se upp så vi inte blir en nej-sägarkommun.

Vindkraft ja/uranbrytning nej

Berndt Magnusson/Roger Svensk

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons