Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla barns rätt till en trygg barndom

Barn och ungdomar som omhändertagits tillhör de allra mest utsatta. När föräldrarna inte räcker till och inte förmår ta ansvar för sitt barn måste samhället gripa in och säkerställa att barnet får den trygghet, den omsorg och det skydd som varje barn har rätt till.

Annons

Samhället tar då också på sig ansvaret för att ge dessa omhändertagna barn och ungdomarna en bättre start i livet.

Tyvärr blir det inte alltid så. En del barn och ungdomar far illa i sitt familjehem eller på HVB (hem för vård eller boende). Många placerade barn och unga upplever att de inte kommer till tals och inte tas på allvar. Hur det går för barnet i skolan följs inte upp i tillräckligt stor utsträckning, trots att så många av dessa barn misslyckas i skolan. En stor del av barnen har missats av barnavårdscentralens hälsokontroller. Skrämmande många av de omhändertagna barnen får stora problem som unga vuxna.

Det behöver inte vara så, men vi måste vara uppriktiga och erkänna att vi som är politiker, oavsett politisk färg, inte har lagt tillräcklig (politisk) kraft på att komma till rätta med bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården. Vi folkpartister i Gävleborg vill därför att vi i vårt län gör vårt yttersta för att stärka rättigheterna för de barn som våra kommuner placerar i samhällets vård.

Vi vill att varje placerat barn ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare som besöker dem minst en gång i kvartalet. Utbildning ska vara obligatorisk för familjehem som kommunen anlitar och varje familjehem ska få den handledning och det stöd som de behöver. Det måste finnas tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB eller familjehem och placerade barn ska känna till sina rättigheter.

Varje placerat barn ska ha en studieplan för sin skolgång och undervisning och kommunen ska säkerställa att den följs. Kommunerna och landstinget ska tillsammans se till att varje barn som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsa fortsatt följs under placeringen.

Alla barn i Gävleborg har rätt till en trygg barndom och vi som politiker måste säkerställa att det blir så även för de barn som samhället omhändertar.

Per-Åke Fredriksson (FP)

Gävle

Peter Nordebo (FP)

Bollnäs

Stig Mörtman (FP)

Ockelbo

Lawrence Tribble (FP)

Söderhamn

Gunnel Nordin (FP)

Hudiksvall

Carina Östansjö (FP)

Landstinget Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons