Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Vi är oroliga över vad som händer på Långnäsområdet – blir nästa steg att det byggs på Kolgården?

"Många långnäsvandrare och skattebetalare" har funderingar kring detaljplanen och undrar om kommunen verkligen följer den, och om man strider mot strandskyddet när man låter en food-truck öppna verksamhet på området. Kjell Petersson och Per Molin från Bollnäs kommun ger svar direkt.

Annons

Med anledning av den yta som anlagts mellan gång- och cykelvägen intill Långnäsvägen och sjön Warpen och eldragning till densamma samt nedläggning av en avloppstank, undrar vi om detta överensstämmer med detaljplanen för Långnäsområdet? Så vitt som vi kan se är denna yta i detaljplanen benämnd som parkområde, och ingenting nämns om ovanstående åtgärder.

Vad beträffar de delar som nämns i detaljplanen t,ex. Långnäsbadet, campingen, omlöpet från Vågen, flytt av boulebanorna m.m. finns en kostnadsberäkning samt vem som skall ansvara för finansieringen.

Den food-truck med tillhörande tält som nu placerats på den iordningställda ytan förfular dessutom hela promenadvägen. Kan det till och med vara så att detta strider mot kommunallagen? Är det ett riktat stöd till en enskild näringsidkare? (2:a kap. 8 §) Strider det mot strandskyddet?

Blir nästa steg att det byggs på Kolgården?

Svar emotses från kommunen.

Många Långnäsvandrare och skattebetalare

SVAR DIREKT: Bollnäs kommun vill att Långnäs skall vara en attraktiv och välbesökt del av tätorten. Som ett led i detta välkomnar vi privata initiativ som stämmer överens med den inriktningen.

Enligt Plan- och bygglagen är det tillåtet för en kommun att upplåta detaljplanelagd parkmark för ändamål som gagnar allmänheten, t ex en kiosk eller liknande. Ett tillfälligt bygglov har därför beviljats. I det aktuella fallet har Bollnäs kommun inte bekostat någon del av etableringen, samtliga kostnader har betalats av näringsidkaren.

Själva upplåtelsen av marken har hanterats på samma sätt som vid andra tillfällen när allmän platsmark upplåts, till exempel för uteserveringar och cirkusföreställningar och något gynnande av enskild näringsidkare har därför inte skett.

Någon bebyggelse av Kolgården är inte aktuell i dagsläget.

Kjell Petersson, samhällsbyggnadschef

Per Molin, fastighetschef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons