Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Ny skogspolitik i Ljusdal

Skogens biologiska mångfald fortsätter att utarmas av skogsbruket. Nu måste Ljusdals kommun göra en helhetssyn på framtidens hållbara skogsbruk, tycker styrelsen för Naturskyddsföreningen Ljusdal.

I snart 30 år har den svenska skogspolitiken vilat på devisen frihet under ansvar, och lagstiftningen slår fast att målen för miljö och produktion ska väga lika.

Trots detta fortsätter skogens biologiska mångfald att utarmas när artfattiga skogsplanteringar ersätter biologiskt rika skogar. Naturskyddsföreningen Ljusdal har därför inbjudit kommunens politiska partier till dialog om en förändrad syn på skötseln av de 3600 hektar produktionsskog som kommunen äger. Fem partidialoger har genomförts och diskuterat hur kommunen kan välja att gå vidare med insatser för återställande av en högre biologisk mångfald. Vi vill att våra beslutsfattare tar ett helhetsgrepp över vår skog, och motverkar fortsatt artutarmning.

Skogen framställs ofta som en förnybar resurs som aldrig tar slut. Den sägs vara svaret på klimatutmaningen och ska ge oss allt från engångsprodukter och byggnader till naturupplevelser och evig tillgång på biobränslen. Samtidigt är krisen för skogens biologiska mångfald ett faktum med omkring 1000 hotade skogslevande arter i Sverige. Det främsta hotet är dagens skogsbruk med kalavverkning, förlust av livsmiljöer och allt tätare skogar.

I Gävleborgs län finns 1 496 000 hektar produktiv skogsmark varav endast drygt 2 procent har ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd. Skogsråvaran är hett eftertraktad, inte minst i omställningen från en fossilbaserad ekonomi till bioekonomi. Men andra aspekter, som biologisk mångfald, sociala och kulturella värden, ska också vägas in i hur mycket råvara som kan tas ut. En skog är nämligen – hör och häpna – inte bara träd som växer. En skog är summan av alla de växter, svampar, djur och ekosystem som finns i den.

Det skogsbruk vi har i Sverige i dag och i vår kommun, med kalhyggesbruk som dominerande metod, är den utan jämförelse största orsaken till förlusten av biologisk mångfald. Det har bidragit till brist på livsmiljöer för tusentals arter och skapat ett hyggeslandskap med homogena och likåldriga planteringar. Stora områden har utarmats på sina biologiska, sociala och kulturella värden. Vi når därför inte målen om biologisk mångfald knutna till skogen.

Kommunen behöver göra ett omtag, en helhetssyn där ett hållbart och klimatsmart skogsbruk är utgångspunkten och där alla skogens tjänster, inklusive biologisk mångfald, bevaras och gynnas. Den svenska skogspolitiken behöver förändras i grunden, och Ljusdals kommun kan vara en av de kommuner som visar sig progressiva. Vi kan vara med och ge skogen en röst.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Ljusdal

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel