Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Luddiga argument och hittepå-åtgärder av Trafikerket när det gäller riksväg 50

Artikel 35 av 38
Debatten om riksväg 50
Visa alla artiklar

Trafikverket har ansvar för att förbättra vårt vägnät vid behov - inte försämra. Alltså - här skall sparas pengar. Det handlar inte om något annat! skriver signaturen F.d. Inspektör vid Transportstyrelsen. Thomas Andersson vid Trafikverket svarar direkt.

Trafikverket har fått hjärnsläpp av värsta sort. Jag bor i Söderhamn och här slutar riksväg 50.

I stället för att bygga trefilig väg som man gör i andra delar av landet – framförallt söderut, så tar man här i stället bort vägrenarna och därmed smalnar av vägen från 13 till 9 meter. Sedan avser man att sänka hastigheten från 90 till 80 med hänvisning till vägens bredd (?!). Vägen är ju för sjutton en riksväg!

Den är dessutom mycket hårt trafikerad av både tung lastbilstrafik (virke från inlandet till kusten plus alla andra långtradare och distributionsbilar) och bussar, samt förstås personbilar mellan Söderhamn och Bollnäs - en sträcka på cirka fyra mil. Arbetspendlingen är omfattande i regionen.

I Bollnäs ligger vårt närmaste akutsjukhus och många ambulanstransporter går varje dag mellan städerna. Utan vägrenar... ja, ni förstår själva.

Man har också möjlighet att klassa ner vägen, vilket betyder att bland annat plogning, sandning och saltning avsevärt kommer att försämras (källa: Trafikverket), vilket i sin tur betyder att olycksrisken ökar drastiskt. För att inte tala om framkomligheten för exempelvis ambulanser... Vad har man då vunnit?

Alltså - här skall sparas pengar. Det handlar inte om något annat!

Trafikverket har ansvar för att förbättra vårt vägnät vid behov - inte försämra. Tänk om man skulle göra en liknande åtgärd i Stockholmsområdet - oj oj oj. Hur tänker man egentligen?

I regeringens (Näringsdepartementet) regleringsbrev till Trafikverket står bland annat att Verket skall arbeta för att bredda och förbättra vägnätet, höja bärigheten och arbeta för trafiksäkrare vägar. Däri ingår att skapa användbara vägrenar, hinderröja i vägarnas närområden samt skapa avfartsfiler och siktröja vid korsningar. Att sänka hastigheten som någon sorts patentlösning är ren ”bullshit” och är en hittepå-åtgärd som Trafikverket själva framför med mycket luddiga argument. Det är ju klart billigare att byta skyltar än att förbättra vägen. Skillnaden vad gäller skaderisken i en modern bil vid 80 jämfört med 90 är försumbar (källa: NCAP/Folksam).

Rv50 har i dag nästan samma trafiktäthet som E4 i området. Det känns som ett fruktansvärt misstag att då försämra vägens status i den omfattning som man nu planerar! Det krävs ingen rocket science för att inse att olycksrisken ökar, framkomligheten försämras och därmed ökar också missnöjet hos gemene man. Extra utsatta blir blåljusverksamheterna. I slutänden patienter, brottsoffer och de som drabbats av brand. Stoppa detta nu!

F.d. Inspektör vid Transportstyrelsen

SVAR DIREKT: Trafikverket genomför hastighetsanpassningar för att rädda liv. Riksdagen har beslutat om en Nollvision och Regeringen har gett oss tydliga trafiksäkerhetsmål att uppnå. Trafikverkets totala förslag beräknas rädda 16 liv per år. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarlig en olycka blir.

Vi har regeringens uppdrag att göra en översyn av hastighetsgränserna för att de ska stämma överens med vägens utformning. Här har vägbredden inte någon betydelse utan det som avgör är om vägen är mittseparerad eller inte. Då vägen saknar mittseparering ska hastigheten vara 80 km/h oavsett om det är E16 eller väg 50. Även i en bil med den modernaste tekniken är det små chanser att överleva en frontalkollision i högre hastighet. En sänkning av hastigheten från 90 km/h till 80 km/h minskar risken att dödas med cirka 40%. Detta stöds av flera internationellt tillämpade trafiksäkerhetsmodeller.

En mittseparerad väg är idag den absolut säkraste typen av väg, men en mittseparerad väg innebär andra konsekvenser med långa sträckor enkelfilig väg utan möjlighet att köra om långsamtgående fordon, betydligt färre hållplatser för kollektivtrafik, färre anslutningar och en barriäreffekt i landskapet. Det finns idag inte planer på att mittseparera den här delen av väg 50. Då gör vi andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten och ändra trafikbeteendet på sträckan. Att vi tar bort vägrenen gör att vi får en väg som är mer anpassad efter 80 km/h.

Trafikverkets underhållsstandard baseras på trafikmängderna och det är inte aktuellt med några ändringar av underhållsstandarden. Väg 50 har idag en varierad trafikmängd. Sträckan Söderala och E-center har nästan samma trafikmängd som E4. Resterande del av väg 50 har en tredjedel av trafikmängden jämfört med E4.

Thomas Andersson, chef Åtgärdsplanering Region Mitt, Trafikverket

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel