Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Kulturmiljön i Galvån – värd att bevara

 
Kraftverken i Galvån och Kilån
Visa alla artiklar

Galvån och Åsbacka är i sin helhet en rik och omfattande kulturmiljö med månghundraårig historia. Ån, byn, dammen är vår hemmamiljö – en rik kulturbygd med omfattande historia. Detta är inte en vild å i en jungfrulig ödebygd eller en skogsbygd där fritidsfiskare ensamma kan bestämma, skriver Johan Kock. Marie Centerwall (S) svarar direkt.

Annons

Med förvåning läser jag Ljusnan den 27 juli. Kommunalrådet Marie Centerwall säger att Kilåns Kraftverk bör få fortsatt tillstånd för sin verksamhet, medan kraftverken i Galvån i Åsbacka skulle nekas fortsatt drift.

”Det beror bland annat på att vi ser ett kulturvärde för Kilån”, säger Marie Centerwall i artikeln.

Jag vill då upplysa kommunalrådet om att 2016 genomförde länsstyrelsen en inventering och värdering av kulturmiljöer i hela Galvån i sitt 12 kilometer långa flöde från Galven ned till Ljusnan.

I sammanfattningen skriver författaren och arkeologen Elise Hovanta: ”Troligen sedan medeltiden har vattendraget använts som kraftkälla för drift av skvaltkvarnar, hjulkvarnar, linberedningsverk och från tidigt 1900-tal även för kraftstationer. Äldsta kända belägg för kvarnar i ån är från Jordaboken 1540. Framförallt under 1850- och 1860-talen växer småindustrier fram längs Galvån, nämligen tre järnbruk och minst fem sågar.”

”Längs hela sträckan hittades 194 kulturlämningar”. Dessa lämningar värderades så att utredningen just skulle kunna användas vid bedömningar av ån, miljön och kulturen.

Värderingen av Åsbackaviken och Övre Bergforsdammen får sammantaget 25 punkter av 33 möjliga för sitt kulturvärde. ”Träsliperi- och sågverksområdet Åsbacka samt Övre Bergforsdammen har högt värde för kulturmiljön”.

Beträffande speciella förhållanden skriver författaren: ”Minst 150-årig kontinuitet med verk som drivs med tämjd vattenkraft. Skibordet från flottningsepoken, sågverkslämningar samt kraftstationen visar mångfalden”.

Galvån och Åsbacka är i sin helhet en rik och omfattande kulturmiljö med månghundraårig historia. Ån, byn, dammen är vår hemmamiljö – en rik kulturbygd med omfattande historia. Detta är inte en vild å i en jungfrulig ödebygd eller en skogsbygd där fritidsfiskare ensamma kan bestämma. Vi bor här, här finns jordbruk, småskalig industriverksamhet och fastigheter. Många fastigheter.

För att kommunalråden skall få en bättre förståelse för vår bygd och att kunna fatta bättre och mer kunskapsbaserade beslut – så vill jag skänka ett exemplar av den gedigna utredningen ”Galvån – Rösteån, inventering av värdering av kulturmiljöer 2016.” Utredningen är på 136 sidor.

Den inlämnas i Stadshuset.

Trevlig läsning.

Johan Kock

Boende i Åsbacka

SVAR DIREKT: Bollnäs kommuns uppgift i de ärenden som gäller Kilån och Galvån är att beakta och värdera en mängd enskilda och allmänna intressen. Detta innefattar natur- och friluftsvärden likaväl som kulturvärden och kräver avvägningar som skiljer sig från fall till fall.

Vi är medvetna om den fina kulturinventering som länsstyrelsen har utfört och det är ett av många underlag som ligger till grund för kommunens arbete med Galvån.

Att kulturvärden lyfts fram vid Kilån betyder inte att kommunen inte värderat dessa frågor i Galvån. Något som dock skiljer Galvån från Kilån är områdets skyddsvärde. Galvån är bland annat Natura 2000-område och riksintresse för naturvården. Det innebär att det finns naturvärden som är både nationellt och internationellt prioriterade att bevara.

Vi ser ingen konflikt mellan funktionella ekosystem och bevarande av värdefulla kulturmiljöer. Naturvårdande åtgärder där skyddsvärda kulturmiljöer bevaras har gjorts i vattendrag över hela landet inklusive i Galvån.

Marie Centerwall (S)

Kommunalråd Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel