Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Klarar verkligen Ljusdals kommun av att efterleva skollagen?

Skolorna i Ljusdals kommun behöver en huvudman som kan ta ansvar för skolan. Den huvudmannen är uppenbarligen inte Ljusdals kommun, skriver Christian Jensen, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ljusdals kommun.

Annons

Lärarnas Riksförbund har idag varit på en förhandling rörande att minska speciallärartjänst. Detta i syfte att minska budgetunderskottet. Lärarnas Riksförbund har förklarat sig oenig till arbetsgivarens förslag i sin helhet. Arbetsgivaren har pliktskyldigt gjort en riskbedömning. I den fastslås bland annat att det finns ökad risk för sämre elevresultat överlag, försämrat resultat för elever i behov av stöd och anpassningar, försämrad psykosocial arbetsmiljö för personal pga bristande kunskap och tidsbrist i att anpassa för elever i behov av stöd samt att skolan blir mindre attraktiv för vårdnadshavare/elever och personal.

Huvudmannen, läs Ljusdal kommun, ska enligt skollagen  “fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Nu har Ljusdals kommun visat att man inte klarar av att efterleva denna lag. Man visar att man, trots riskerna, väljer att negligera skollagens skrivelse om “alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”.

Ekonomin förefaller viktigare för kommunen än tvingande lagtexter som författats i syfte att ge eleverna så bra förutsättningar som bara möjligt för att tillgodogöra sig en så bra utbildning som möjligt.

Vad krävs för att skolorna i Ljusdals kommun ska kunna tvångsförvaltas av skolinspektionen? Vad krävs för att staten ska ta över huvudmannaskap för att kunna garantera en likvärdig skola? Vad skulle krävas för att utbildningsnämnden i Ljusdals kommun självmant skulle ansöka om tvångsförvaltning av den verksamhet de inte förmår att skydda?

 

Christian Jensen, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ljusdals Kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons