Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Har allt gått rätt till gällande food-trucken på Långnäs?

Kommunen har inte besvarat frågan om de har brutit mot beslutet om bygglov vad beträffar påbörjandet av markberedningen, skriver insändarsignaturen som ifrågasätter Bollnäs kommuns roll gällande food-trucken på Långnäs i Bollnäs. Kommunen svarar direkt.

Annons

Beträffande food-trucken på Långnäs kan vi nu konstatera att kommunen med avsteg från detaljplanen upplåtit en av Bollnäs mest attraktiva platser för en verksamhet som man inte vet om eller när de har öppet.

När de startade uppgav de att onsdag, fredag och lördag skulle vara fasta dagar för serveringen. Inga skyltar eller annonsering om öppettider, utan vi har hört att samma dag eller i bästa fall har de informerat kvällen före via Facebook. Innevarande vecka (v 33) blir det fjärde lördagen i rad som de inte har öppet på Långnäs.

Beträffande att satsningen skulle generera skattepengar till kommunen, är det Ovanåkers kommun som kan glädja sig åt detta då företaget och dess ägare hör hemma i Voxna. Men samarbete mellan kommunerna är alltid positivt.

Kommunen har inte besvarat frågan om de har brutit mot beslutet om bygglov vad beträffar påbörjandet av markberedningen. Enligt bygglovet skulle detta få ske tidigast fyra veckor efter kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar, vilket skedde den 7 juni. Nu var arbetet klart före midsommar.

Var detta för att möjliggöra att verksamheten skulle komma igång före semestrarna? Kan det vara riktat stöd till enskild näringsidkare? (Kommunallagen 2:a kap. 8 §)

Dessutom var det enligt uppgift kommunens egen personal med maskiner som planade ut massorna som kom från utgrävningen för byggandet av McDonald's.

Till sist vad beträffar Långnäs. Här rekommenderas vi privatpersoner att släcka en glödlampa när vi lämnar ett rum.

I folkparken har nu i två års tid stolpbelysning, entrébelysning, och till och från belysning i och på byggnader varit tända dygnet runt. Oavsett om det är arrendatorn eller vi skattebetalare som står för kostnaden, går det stick i stäv med kommunens påstådda miljötänk.

Påstötningar till kommunens personal har ej lett till någon åtgärd.

Många Långnäsvandrare och skattebetalare

SVAR DIREKT: För åtgärder som inte uppfyller alla förutsättningar för ett permanent bygglov, som när en åtgärd avviker från detaljplanen, får i vissa fall ett tidsbegränsat bygglov ges.

Vad gäller verkställande av en bygglovspliktig åtgärd innan det gått fyra veckor från kungörelsen så finns det inga sanktionsavgifter eller andra påföljder kopplade till en eventuell överträdelse av bestämmelsen.

Om tid återstår när Miljö- och byggnämnden får kännedom om överträdelsen kan arbetet stoppas i väntan på att de fyra veckorna löper ut. Därefter kan byggherren på egen risk avsluta arbetet – oavsett om det vunnit laga kraft eller inte.

Eftersom tiden för överklagande gått ut och bygglovet vunnit laga kraft finns i dagsläget ingen möjlighet, eller skyldighet, för Miljö- och byggnämnden att ingripa.

Massorna som lagts på platsen kommer till största delen från utgrävningen från McDonald's byggarbetsplats. De transporterades dit av deras byggentreprenör. En mindre del av massorna kommer från kommunens egen byggarbetsplats och lades där istället för att köras till annan tipp av överskottsmassor.

Oavsett vart dessa kommunala massor hade deponerats hade mottagande och utplaning varit nödvändig. I detta fall kortade vi transporter och fick en yta användbar för framtiden till en låg kostnad. I det fall ytan ej används för denna typ av upplåtelser i framtiden kan den enkelt återgå till gräsmatta.

Vi anser inte att något riktat stöd till näringsidkare föreligger i detta fall. Näringsidkaren har sökt tillstånd enligt ordningslagen för nyttjande av allmän platsmark och beviljats tillstånd av Polismyndigheten. Det hade även andra näringsidkare kunnat göra.

Framdragning av vatten samt anläggande av avloppsanläggning skall bekostas av näringsidkaren och denne skall betala fastställd taxa för nyttjande av allmän platsmark samt förbrukad el.

När det gäller belysningen i folkparken känner vi till detta sedan tidigare och har underrättat arrendatorn om detta.

Peter Sandström, Bygghandläggare Samhällsbyggnadskontoret

Per Molin, tf förvaltningschef Teknik-, service- och fritidsförvaltningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel