Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: För vilka byggs demensboendet – och varför i Ljusdals centralort?

Det bästa för kommuninvånarna är en utbyggnad vid redan befintliga boenden. Närmiljö är en viktig del i hur en demens utvecklas. Att vid påbörjad demens, flyttas till annan omgivning, innebär risk för en snabb försämring, skriver signaturen Medborgare i Ljusdals kommun.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har genom äldreomsorgen fått en remiss om att ett demensboende skall byggas i Ljusdal. Kommunen har utvärderat nio tomter, och kommit fram till två, som anses som lämpliga för ett nybygge för 60-80 brukare. De platser som av kommunen har ansetts som mest lämpliga är Östernäs och Gärdeåsen.

När informationen nådde medlemmarna i de föreningar där KPR finns representerade blev den första fråga som ställdes i det sammanhanget: varför Ljusdals centralort och vilka byggs demensboendet för?

- dementa (naturligtvis)

- anhöriga (hjälp och stöd)?

- personal?

Var finns utredningen? KPR har efterfrågat den utredning som ligger till grund för etableringsbeslutet. Vilka är kriterierna för beslutet om etablering i Ljusdal centralort?

- ekonomi

- brukare

- personal

- anhöriga

Vad ligger till grund för beslutet om antalet? Att åldersstrukturen kommer att förändras är nog alla eniga om. Människor kommer att leva längre, och bli vitalare. Ålderstrappan förskjuts. Innebär detta att även behovet av demensvård ökar i motsvarande grad? Kommer antalet dementa att förändras, om åldersstrukturen förändras? Vid en bedömning av det framtida antalet demenssjuka i en kommun är det av stor vikt att analysera åldersstrukturen, nu och framöver, samt var inom kommunen åldersstrukturen är sådan att antalet personer med demens förväntas öka. Att använda generella siffror för landet som helhet ger ett felaktig resultat. I dagsläget finns ett mörkertal beträffande demensboende. Många med demens bor hemma eller på äldreboenden.

Ett blandat boende är inte önskvärt vare sig ur de boendes eller personalens synpunkt. Det är heller inte önskvärt med ett centraliserat boende ur anhörigas synpunkt. Oftast långa resvägar, brist på stöd för anhöriga och patienter och en försämring av sjukdomsbilden för patienter. Den stora frågan, återigen, i det sammanhanget är varför allt skall dras samman till Ljusdals centralort? Det bästa för kommuninvånarna är en utbyggnad/nybyggnad vid redan befintliga boenden.

Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra sysslor i vardagen. Demens är betydligt vanligare i hög ålder, men det är inget naturligt åldrande. Efter 65-års ålder ökar risken för demens betydligt och i dagsläget är cirka var femte person i 80-årsåldern och däröver drabbad. Närmiljö är en viktig del i hur en demens utvecklas. Att vid påbörjad demens, flyttas till annan omgivning, innebär risk för en snabb försämring.

Slutsats: Den utredningsprocess som legat till grund för de antaganden som gjorts beträffande ett demensboendes placering och struktur skall redovisas. Det rimliga är att alla kommuninvånare ges en möjlighet att framföra sina åsikter. De kommer, förr eller senare, att på något sätt bli berörda av demensvården.

Medborgare i Ljusdals kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel