Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Är det så här Skogsstyrelsen i Bollnäs vill att svenska skogar ska se ut i framtiden?

När Skogsstyrelsen beslutar om nyckelbiotopsområden lämnas skogsägaren i sticket. I princip kan man kalla det för att marken konfiskeras eftersom ägaren inte kan bruka arealen och ersättningen till skogsägaren är dålig. Det påverkar dessutom marknadsvärdet för skogen, skriver signaturen Markägare.

Bilden ovan ser ut som en skogsbrand. Men det är insektsangrepp som det handlar om. Så här kan det komma att se ut när man ger skogsägaren avverkningsförbud, då han vill avverka den angripna arealen för att förhindra vidare spridning av insektsangrepp till rågrannar, med motiveringen: Nyckelbiotop.

För min del handlar det om ett rätt stort intrång. Cirka 15 procent av min egendom konfiskeras – nyckelbiotop innebär att jag ej kan bruka arealen, därför kan man i princip kalla det för att den konfiskeras – av Skogsstyrelsen då man klassar det som nyckelbiotop. Därmed får ingen köpa det avverkade virket, vilket i princip innebär avverkningsförbud, jag får en dålig ersättning eller helt utebliven ersättning och det påverkar förstås också marknadsvärdet på skogen. Jag bävar för nya angrepp av t ex barkborre, på grund av en sommar med torka och höga temperaturer, med större arealer förstörda skogar. Däremot kan man ge sig på skogsägare som fått ett mindre antal träd stormfällda, där det inte finns någon ekonomi i att frakta ut dessa träd, och eventuellt insektsangrepp kommer att kunna stoppas av insekternas naturliga fiender.

Läs också artikeln: Granbarkborrens svärmning har startat med värmen: "Vindfällen ökar risken för skogsskador"

Dessutom verkar Skogsstyrelsen inte ha vägt in EU:s stärkning av äganderätten i sitt beslut.

Regeringen har tillsatt en skogsutredning, jag antar att den skall arbeta in EU-beslut om äganderätt i svensk lagstiftning. Här följer utdrag från regeringens direktiv till utredaren:

"Det finns ett behov av att öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter samt andra berörda aktörer och förbättra legitimiteten för den förda politiken. Utgångspunkten är att stärka och värna den privata äganderätten." (Dir 2019:46)

"Utgångspunkten är att beslut om formellt skydd av mark eller andra inskränkningar i äganderätten ska ske med markägarens samtycke och på frivillig grund." (Dir. 2019: 15)

Enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen ska varje fysisk eller juridisk person ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.

Vid samtliga slag av ingrepp i egendomsskyddet gäller enligt såväl Regeringsformen som Europakonventionen en proportionalitetsprincip som innebär att nödvändigheten av ett intrång som sker i skyddet för egendom med hänvisning till det allmännas intresse måste balanseras mot den skada den enskilde drabbas av till följd av intrånget.

Markägare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel