Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen kris i antågande

/

Svenska folkets förväntningar på den ekonomiska utvecklingen är bättre än vad de flesta väntat sig. Det visar Konjunkturinstitutets senaste barometer för hushåll och företag.
Och trots att de svenska hushållen känner en oro inför utvecklingen i omvärlden, är det inte många som känner någon större oro för den egna situationen.

Annons

Det finns naturligtvis flera anledningar till att hushållens samlade uppfattning ser ut som den gör, men det har självklart stor betydelse att alliansregeringen sköter sitt uppdrag på ett stabilt och förtroendeingivande sätt. Hade det bedrivits så kallad ”popcorn-politik” från Rosenbad så hade hushållen med all säkerhet haft en helt annan syn på framtiden.

Totalt sjunker barometerindikatorn med 0,5 enheter jämfört med oktober ner till 94,0 för november. Därmed ligger indikatorn klart under det historiska genomsnittet, som alltså är ett medelvärde på 100. Det kan dock även jämföras med hittills uppmätta maxvärdet på 115,3 och bottennivån på 71,8.

I näringslivet var det den här månaden endast tillverkningsindustrin som bidrog negativt till barometerindikatorns utveckling. Medan övriga sektorer bidrog positivt, och konfidensindikatorn för hushållen vi i stort sett oförändrad.

Så trots att tillväxten i svensk ekonomi är klart svagare än normalt, är det långt ifrån någon större kris.

Den här bilden överensstämmer till stora delar med den som branschorganisationen Företagarna målade upp tidigare i veckan då de presenterade sin Småföretagsbarometer. Konjunkturen för småföretagen har försvagats sedan i våras och de räknar även med en fortsatt avmattning det kommande året. Däremot ser småföretagen inte någon kris framför sig, utan är relativt optimistiska om framtiden. En tredjedel av företagen anser att orderingången kommer att öka de närmaste tolv månaderna och vart fjärde företag planerar för nyanställningar.

Nerbrutet på Gävleborgs län så är Småföretagarbarometern något dystrare. Förvisso är småföretagskonjunkturen i länet nu endast marginellt svagare än genomsnittet av riket som helhet. Sedan i våras har både industri- och tjänstesektorn stärkts i Gävleborg. Men förväntningarna inför det kommande året tyder på en försvagning inom båda sektorerna. Och av Gävleborgs småföretag uppger endast 59 procent att det finns goda expansionsutsikter på sikt, vilket är en rejäl minskning sedan våren och även det tredje lägsta i landet.

Det som småföretagen i Gävleborg ser som det främsta tillväxthindret är den svaga efterfrågan. Därefter följer bristen på arbetskraft och höga arbetskostnader.

Trots detta får vi nog ändå konstatera att det stora hotet mot den svenska konjunkturen är utvecklingen för skuldkrisen bland länderna inom den Europeiska Unionen.

Förvärras krisen bland de skuldtyngda länderna eller om det dröjer alltför länge innan det börjar ljusna så kommer det självklart även att spilla över på Sverige. EU är en mycket viktig marknad, inte minst eftersom vi är ett väldigt exportberoende land.

Så även om det i dag inte finns anledning ringa i alarmklockorna över utvecklingen för den svenska konjunkturen gäller det att vara uppmärksam på att det kan vända fort.

Då måste det både finnas beredskap och resurser för att agera.

Mer läsning

Annons