Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ingen förlängd prövotid i Hennan

Prövotiden och kontrollprogrammet för Hennans kraftverks påverkan på Bäckesjön och Storsjön avslutas, enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Annons

För Hennans kraftverk, där vatten leds via en tunnel från Hennansjön till Bäckesjön, fanns i tillståndet inskrivet ett kontrollprogram. Mark- och miljödomstolen förlängde i en deldom i oktober 2013 löptiden för kontrollprogrammet till den 14 november 2016. Ljusdal energi yrkade i domstolen att kontrollprogrammet ska ersättas med ett egenkontrollprogram.

Ett huvudargument för Ljusdal energi var att bolaget inte kan påverka regleringen av Hennansjön eller flöden i Väljeån. Detta sköts av Ljusnan-Voxnans regleringsföretag, där Ljusdal energi inte är medlem.

”Egenkontrollprogram, ska innehålla områden där verksamhetsutövaren kan tänkas påverka miljö och människors hälsa. Områden där påverkan inte kan tänkas ske eller där andra verksamhetsutövare har avgörande inflytande bör inte ingå i kontrollprogram”, skrev Ljusdal energi i sitt överklagande till mark- och miljööverdomstolen.

Motparter i mark- och miljööverdomstolen var kammarkollegiet, länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland samt Ljusdals kommun. Kammarkollegiet och länsstyrelserna motsatte sig Ljusdals energis yrkanden och krävde att prövotiden borde förlängas med fyra år. Ljusdals kommun motsatte sig inte Ljusdal energis yrkande.

Kontrollprogrammet, som slogs fast i tillståndet för kraftverket, skulle undersöka vilken effekt den ändrade vattenföringen till Bäckesjön och Storsjön haft på vattenkemin i sjön och på öringens vandring i Väljeån.

En klar majoritet av de insatser som yttrat sig till mark- och miljödomstolen krävde att prövotiden skulle förlängas med fyra år, något som också domstolen slog fast i sin dom.

Mark- och miljööverdomstolen anger i sina domskäl att undersökningar som genomförts för att påvisa eventuella skador i vattenkemin på grund av avledning av vatten från Hennansjön via kraftverket till Bäckesjön och Storsjön är tillräckligt och att inga skador kunnat påvisas. Mot den bakgrunden anser domstolen att prövotiden kan avslutas i den delen och fortsatt kontroll kan ske inom ramen för bolagets egen kontroll.

När det gäller kraftverkets påverkan på öringens vandringar i Väljeån ska prövotiden förlängas med fyra år. Provfiske i Väljeån har visat att öringstammen i ån halverats från en redan låg nivå. Innan kraftverket togs i bruk vandrade 32 öringar i ån. Efter att kraftverket togs i bruk minskade vandringen. 15 vandrande öringar noterades under samma tidsrymd.