Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infekterat om bidrag till teatern på Stene

/

God morgon Ljusdal! När principen blir en princip blir principen ett hinder istället för ett stöd när viktiga beslut ska fattas.

Annons

Frågan om hyres- och verksamhetsbidraget till Folkteatern i Gävleborg luktar princip.

Det finns en viss logik i att hyresbidraget på 300 000 kronor dras in eftersom Folkteatern i Gävleborg är en av intressenterna på Stenegård och således sätter sin egen hyra ihop med kollegorna i driftsbolaget.

Här är det av allmänt intresse att veta vad som sagts när övertagandet av Stenegård diskuterades; fanns ett hyresbidrag till Träteatern med i diskussionen eller är det något man förbisett? Logiskt ska inte teatern ha hyresbidrag till en lokal man själv är med och dikterar villkoren för.

Beträffande verksamhetsstödet tycks det snarare ha blivit en princip att vissa politiker ser rött så fort det handlar om Stenegård, oavsett vad det handlar om. Blanda inte ihop teaterverksamheten med den fysiska driften av lokalerna på Stenegård. Då blir det ett principbeslut.

De flesta av oss medborgare vill ha en fungerande teaterverksamhet på Stenegård. Den har dessutom en mycket viktig ekonomisk roll att spela för hela besöksnäringen i kommunen.

Träteatern i Järvsö tillhör de få sommarscener utanför storstadsregionerna som överhuvudtaget väcker något slags riksintresse. Här måste politikerna se över eventuella röda skynken märkt Stenegård och se till nyttan och nöjet av att ha en fungerande teaterverksamhet på en av landets bästa sommarscener.

Hyresbidrag är en fråga, verksamhetsbidrag en annan. Visst, man kan koppla ihop dem om man vill och påstå att det ena kräver det andra. Med andra ord; teatern behöver hyresbidrag för att ha råd med verksamhet.

Hur resonerar intressenterna kring driftsbolaget i den här frågan? Är det förenligt med det avtal som finns mellan kommunen och driftsbolaget att kommunen ska gå in och stötta enskilda verksamheter på Stenegård? Vad sa man i frågan när driften togs över? Fördes det överhuvudtaget någon diskussion kring hyresbidraget som Folkteatern fick?

Principen att inte vilja betala ut bidrag till ett bolag som är delansvarig för driften av Stenegård är inte svår att förstå. Det är just det här som många befarade när gården skulle drivas i privat regi. Ekonomin fungerar inte och kommunen ställs mot väggen: betala eller vi lägger ned, en utpressningslik situation.

Utöver de redan förhandlade kommunala årsbidragen till Stenegård måste och bör kommunen vara restriktiv med ytterligare bidrag. Frågan kvarstår alltså: fanns såväl hyresbidrag som verksamhetsbidrag till Folkteatern med i den överenskommelse som gjordes mellan driftsbolagets intressenter och kommunen?

Det kan inte ha varit speciellt svårt att identifiera dessa 600 000 kronor vid avtalsförhandlingarna. Klargjorde man då från kommunens sida att ett privat övertagande innebär att inga hyresbidrag utbetalas och slantarna till verksamheten ska omprövas?

Gjorde man inte det är beslutet mer en princip än ett beslut som främjar medborgarna och besöksnäringen.

Mer läsning

Annons