Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hyllvärmare eller praktisk politik?

/

Annons

Världen blir allt mer globaliserad. Och i takt med att världen förändras måste även Sverige förändras. Därför har regeringen tillsatt ett globaliseringsråd med bred förankring i samhället, och som bland annat innehåller ett antal statsråd och företrädare för arbetsmarknadens parter, som sedan december 2006 har utrett hur Sverige ska klara sig bättre på en "ny global marknad". Under arbetets gång har ett antal delrapporter presenterats, och så i går var arbetet färdigt och slutrapporten offentliggjordes av rådets ordförande Lars Leijonborg i samband med att den överlämnades till regeringen.

Nu är det i och för sig inte några hemligheter eller nyheter för regeringen som presenteras, allt är noga förhandlat mellan partierna. Globaliseringsrådets fem statsråd är också noga med att påpeka att de delar rapportens huvudinriktning men av formella skäl inte vill ta ställning i alla detaljförslag. Vi ska alltså inte förvänta oss att allt som står i rapporten kommer att genomföras.

Det gäller för Sverige att anpassa sig för att möta de "hot" som globaliseringen medför, men också nyttja de möjligheter som kommer med den nya globala marknaden. Därför behöver Sverige fortsatt sänkta skatter, en storsatsning på kunskapspolitiken och en flexiblare arbetsmarknadslagstiftning. Men också en satsning på entreprenörskap, ökade konkurrensmöjligheter inom vård, omsorg och utbildning samt en blocköverskridande socialförsäkringsreform och olika åtgärder för att höja den faktiska pensionsåldern. Dessutom bör klimatomställningen användas för att gynna Sverige, genom att satsa på energiforskning och genom att bygga upp en rikstäckande infrastruktur med laddstationer över hela landet för att göra Sverige till ett "elbilens pionjärland".

För att bara nämna några av alla de åtgärder som finns med i utredningen. Totalt beräknas alla av globaliseringsrådets förslag kosta 40 miljarder kronor. Av dem utgör skattesänkningarna 28 miljarder kronor, forskning och utbildning 9 miljarder kronor medan satsningar på infrastruktur och övriga åtgärder beräknas till 3 miljarder kronor.

Det är många bra förslag som globaliseringsrådet lägger fram, även om inte alla kan applåderas. Men det är tyvärr ganska tydligt att rapporten är politiskt färgad. Långt ifrån alla förslag vilar på en ordentlig konsekvensanalys, och är inte bereda fullt så grundligt som man skulle önska av en statlig utredning. En kritik som bland annat framförs av nationalekonomen Lars Calmfors, som också suttit med i globaliseringsrådet.

Det är också tydligt att mycket av den kritik som Wanja Lundby-Wedin, som också ingått i rådet, framför är politiskt färgad och grundar sig inte i första hand på en omsorg om hennes LO-medlemmar och övriga på arbetsmarknaden. I Lundby-Wedins särskilda yttrande framgår också en irritation över att rådet inte tagit någon större notis av de skriftliga synpunkter som hon lämnat eftersom hon inte haft möjlighet att delta i rådets sista möten. Men så är det när man tar på sig för många uppdrag att sköta. Då blir en del eftersatt och misskött.

Nu är globaliseringsrådet färdigt med sitt arbete. Syftet med tillsättandet var rätt och riktigt. Delrapporterna som har presenterats har varit nyttiga inslag i samhällsdebatten. Men nu återstår att se vad regeringen väljer att göra med dess innehåll. Blir det bara en hyllvärmare eller kommer förslagen att omsättas till praktisk politik?

Mer läsning

Annons