Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hur styra vården?

Vilken vård önskar medborgarna i länet? Behoven är stora och resurserna begränsade. Det skriver Hans Gradin landstingsledamoten (S) , Edsbyn i en debattartikel.

Landstinget gör ett underskott på 80 miljoner i år till stor del beroende på vikande skatteintäkter. Prognoser tyder på kommande underskott trots pågående och planerade effektiviseringar

Vilken vård önskar medborgarna i länet? Behoven är stora och resurserna begränsade.

Jag vill påminna om att politisk styrning och organisationsutveckling är den demokratiska ordning som ligger till grund för vårt sjukvårdssystem.

Vård på lika villkorär en viktig och bärande princip, där den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde.

Sjuk, sjukare, sjukast!

Politiker och vårdutvecklare bör informera om att resurserna måste gå till öppna prioriteringar och förändringar som leder till att rätta åtgärder utförs och att dessa beskrivits och kommunicerats med befolkningen. Det är viktigt att samsyn kan uppnås om att avgränsningar krävs för att kunna behålla vår modell.

Vi har ökade problem som ligger i att sjukvårdens möjligheter och befolkningens behov ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten. Dessa motsatser är endast möjliga att hanteras utifrån värdegrund och aktivt politiskt och professionellt ledarskap.

Vårdens framtida finansiering är i behov av en långsiktig, blocköverskridande, hållbar överenskommelse.

Antalet dagar på sjukhus för personer som är äldre ökar i ett framtidsperspektiv, liksom kostnader per vårddag, procentuellt antas kostnaderna öka drastiskt. Till detta ska läggas ett ökat behov av äldreomsorg eftersom de äldre blir både fler och äldre.

Som aktiv politiker föreslår jag att alla kategorier borde lyfta sig över de dagspolitiska skeendenas händelser och diskutera mål och visioner.

Redaktören Anders Eklund, har på Opinionssidan uttryckt sin vision för sjukvårdens utveckling , Gräddfil för alla, tillgänglighet för alla, effektiv och gemensamt finansierad

Det är oerhörda formuleringar i en svår tid. Det krävs problematiserade tillägg för beskrivning av visionen. Att ta till sig kunskap om helheter och att beskriva verkligheten så komplex som den är. Det är som jag ser det redaktörens och tidningens professionella ansvar mot läsarna.

Ska vi ha en offentligt finansierad vård i framtiden bör vi redan nu fråga oss, hur den ska se ut.

Den nya majoriteten har i program föreslagit en utveckling, inriktning till förändring utifrån tre nivåer, Basvård, Ständiga effektiviseringar, Specialistvård.

Jag föreslår att vi satsar på de sjukaste, på att rädda liv, på de bästa läkemedlen, på den bästa tekniken, på närsjukvård, närvård. Därför sorterar vi bort snuvor på akuten, vi hanterar strategiplanens förslag till effektiviseringar av verksamheterna i läns och region perspektiv utifrån kompetens, kvalitet och medicinsk säkerhet,

Vi kommer i vårt landsting att ställas inför mycket svåra ekonomiska prioriteringsproblem, där tillgänglighet i vardagsvården ställs mot skarpa beslut om vilka individer som ska få tillgång till de bästa läkemedlen och den mest avancerade tekniken. Tillgänglighet, Vårdgaranti, Rehabgaranti, Vårdval, fri etablering är aktuella pågående processer och ex. på utveckling.

God ekonomisk hushållning är lagstadgat krav och vårt mål.

Gemensam målsättning skall vara att kostnaderna och resurserna ska fördelas rättvist, och att alla ska få tillgång till närsjukvård, akutvård, sjukhusvård och spetskompetens.

Hans Gradin Edsbyn

Landstingsledamot (S)