Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hur ska det gå med vården i Gävleborg?

Med en åldrande befolkning och allt färre i arbete kommer länet att få svårt att betala för vården. För gävleborgarna väntar en framtid med högre skatter, mer patientavgifter och allt fler privata sjukvårdsförsäkringar, tror dagens landstingspolitiker.

När Region Gävleborg ställt prognoser för den regionala utvecklingen fram till 2050 ser det inte ljust ut ur tillväxt- och skatteintäktssynpunkt. Under de kommande 40 åren kommer befolkningen att minska och andelen av befolkningen som är äldre än 65 år kan i värsta fall vara uppemot 30 procent. Samtidigt kommer allt färre gävleborgare att arbeta, förvärvsgraden hos den vuxna befolkningen kommer att minska med drygt sju procent och försörjningsbördan öka med en femtedel.

Landstingets ledandepolitiker svarar på följande frågor:

1. Hur ska vi ha råd med vården i framtiden?

2. Hur ser du på ökade patientavgifter och privata sjukvårdsförsäkringar?

Maria Aspers, Miljöpartiets landstingsråd.

1. Vi måste satsa ännu mer på folkhälsoarbetet. Vi har den kanske mest sjuka befolkningen i landet och av det skälet är det viktigt att de får kunskaper om hur de ska ta hand om sig. Utbildningsnivån behöver också höjas därför att många i dag söker vården försent när de är för sjuka, det blir billigare om de gör det tidigare. Vi tycker inte om tillväxtbegreppet i Miljöpartiet, men friska människor orkar arbeta och starta företag.

2. Jag tycker inte om att de privata sjukvårdsförsäkringarna blir fler, vi ska ha en solidariskt finansierad sjukvård för alla. Vi måste snarare minska ojämlikheterna mellan olika grupper när det gäller hälsa.

Eva Tjernström, Socialdemokraternas landstingsråd.

1. Även om vi blir äldre så blir vi också friskare, men oavsett om man tar det bästa eller värsta scenariot kommer vården att behöva mer pengar. Annars kommer vi få ett system med fler privata sjukförsäkringar och där de som har det sämre ställt kommer att få svårt att få vård. Vi kan inte fortsätta att sänka skatterna som vi gör nu med jobbskatteavdrag och annat. Vi kommer att få betala mer skatt, men också se över vad våra skattepengar går till.

2. Risken är att de privata vårdgivarna knyter upp viktig kompetens. Vi ser redan i dag att det är svårt att få läkare till vårt län och en utveckling med fler privata sjukvårdsförsäkringar kommer inte att gynna oss.

Stig Zettlin, Sjukvårdspartiets oppositionsråd.

1. Vi kommer fortsätta se en blandning av de finansieringslösningar vi har i vården i dag, både med högre skatter och fler avgifter för patienterna. Om vi är överens om att sjukvården ska få kosta måste den få den del av BNP som den behöver.

2. Det är egentligen en positiv utveckling. Det kommer in pengar i vården som inte är skatteintäkter, men sedan gäller det att balansera det med den offentliga ekonomin så att det blir rättvist. Ett mer utpräglat försäkringssystem kommer att etablera sig och det är egentligen ingenting konstigt. Redan i dag finns det grupper, exempelvis idrottsmän, som snabbt får tillgång på vård på det viset.

Patrik Stenvard, Moderaternas oppositionsråd.

1. Det finns flera trender och som också går på tvärs mot varandra. Visst, vi blir äldre, men det ser också ut som om vi kommer bli friskare. Samtidigt gör vi saker snabbare och bättre inom vården i dag än tidigare och jag tror att vi måste skynda på den utvecklingen om vi ska kunna möta vårdens utmaningar framöver.

2. Privata sjukvårdsförsäkringar tycker jag inte alls är bra, ju fler som tecknar sådana ju större är misslyckandet för den offentliga sjukvården. Det enda sättet att bemöta dem är att den offentliga vården blir bättre på det den gör.

Ingemar Kalén, Kristdemokraternas oppositionsråd.

1. Ett sätt att bemöta den här utvecklingen är genom ett djupgående folkhälsoarbete. Det kan inte bara vara något vi skriver fina formuleringar om i dokument i vårt landsting och ute i våra kommuner utan något som verkligen sätter sig i människors medvetande. Var och en måste förstå att deras hälsa är deras eget ansvar.

2. Sjukvården kommer att få prioritera hårdare och måste göra det absolut rätt. Människor kommer exempelvis själva få bekosta sina idrottsskador och fetmaoperationer. Utvecklingen mot fler privata sjukvårdsförsäkringar är både fascinerade och skrämmande och den kommer oavsett vi vill eller inte, vi kommer inte att kunna stoppa det med regleringar. För arbetsgivarna blir det en attraktionspoäng för att få anställda, på samma vis som tillgång till fina bostadsområden och utbildning. Och det kommer sig av att köerna till vården har växt sig så långa att arbetsgivare inte längre tycker att de har råd att låta sina anställda stå i dem. Risken med det är att den som är arbetslös eller gammal kommer att bli satt åt sidan, därför måste den offentliga vården vara stark och se till att det inte blir så.

Hannah-Karin Linck, Centerpartiets landstingsråd.

1. Vården blir hela tiden effektivare. När jag började arbeta som sjuksköterska 1983 kunde patienter vara inlagda i två veckor för en gallstensoperation. I dag kan vi göra operationen och skriva ut dem samma dag.

2. Vi kommer att få diskussioner om vad den skattefinansierade vården ska stå för och det har vi redan i dag. Olika landsting bekostar olika saker. Exempelvis får patienter själva betala för sina rullatorer här om det inte direkt har med deras medicinska situation och göra medan andra landsting står för den kostnaden.

Roger Hedlund, gruppledare för Sverigedemokraterna i landstingsfullmäktige.

1. Vi tänker oss att vi kan lösa kostnaderna för vården så som det nuvarande pensionssystemet ska hantera den puckel av pensionsutbetalningar som kommer om 20 år. Vi vill att vi ska ha framförhållning och redan nu avsätta pengar för att kunna kapa topparna i den här kostnaden. Sedan tror vi att vi kommer att kunna få en effektivare och mer rättvis vård och staten får en större roll i sjukvården.

2. Det är egentligen en positiv utveckling, det kan avlasta vården. Sedan finns risken att det knyter upp kompetensen till privata vårdgivare, men den tror jag inte är så stor.

Alf Norberg, Vänsterpartiets oppositionsråd.

1. Vi har redan ett högt skattetryck och höga avgifter. Vi får vården att gå ihop, men skattebetalarna måste också se att de får något för det de betalar. I stället för att dra ner på personalen tror jag på att vi måste lyssna mer på dem och låta dem hitta lösningar på hur vi kan arbeta bättre, i stället för att härma näringslivet med toppstyrning.

2. Vi måste sluta ge bort skattebetalarnas pengar som vinster, gävleborgarna betalar varje år 6070 miljoner kronor i vinster till privata vårdföretag. Än så länge är omsättningen för privata sjukvårdsförsäkringarna på låga nivåer, men utvecklingen är oroande. Ökar det kan det på sikt urholka förtroenden för den offentliga vården och då är vi illa ute.

Carina Östansjö, Folkpartiets oppositionsråd.

1. Vi kan inte fortsätta höja skatterna, det löser bara landstingets problem för ett eller två år. Vi skjuter bara problemet framför oss. Jag tror att vi måste fokusera ännu mer på folkhälsoarbetet, är vi friskare orkar vi också arbeta längre och behöver inte lika mycket vård när vi blir äldre. Vi måste också satsa mer på rehabilitering så att människor åtminstone kan arbeta deltid och inte behöver pensioneras i förtid.

2. Privata sjukvårdsförsäkringar tycker jag inte är en rättvis lösning, den offentliga vården måste bli bättre.