Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tredje alternativ för Medskog

/
  • Ett alternativ för en mer försiktig etablering i Medskog skulle kunna vara att begränsa området, så att handel bara tillåts norr om riskväg 84.

Se över möjligheten att inte tillåta livsmedelsverksamheter i området eller begränsa området för handel till den norra sidan av riksväg 84. Det är några alternativ som nämns i en rapport om Medskog som Hudiksvalls kommun har tagit fram.

Annons

Roph Invests ansökan om en ändring av detaljplanen så att även handel ska tillåtas inom Medskogsområdet har lett till ett antal frågeställningar som kommunen ville titta närmare på. Bland annat handlar det om antalet nya arbetstillfällen, vad handel innebär för kransorternas livsmedelstillgänglighet och vilka effekter det får för stadens centrum.

Vad gäller antalet arbetstillfällen påpekar rapporten att uppdraget var otydligt. Därför är inte heller resultatet särskilt konkret, utan man konstaterar att det inte finns något samlat underlag som visar att Medskog kommer att leda till fler, eller färre, arbetstillfällen.

Vad gäller frågan om livsmedelstillgängligheten i kransorterna så kommer utredningen fram till att handelsutredningen visar att "utrymme för en ytterligare livsmedelsbutik i Hudiksvalls kommun utifrån befolkningsunderlag och befintligt utbud är i princip obefintligt". Däremot bedömer man inte att livsmedelsförsörjningen i kommunen skulle vara allvarligt hotad.

Sammanfattningsvis fastslår rapporten att det finns tre alternativ: ja till en planändring, nej till en sådan eller att göra vissa justeringar.

Om politikerna skulle vilja exkludera livsmedel så krävs det dock att kommunen tar fram någon form av handelspolicy eller varuförsörjningsplan, något som inte finns i dag.

En annan möjlighet vore att begränsa området där man vill tillåta handel. I dag gäller ansökan om detaljplaneändringen både den norra och södra sidan av riksväg 84. Området skulle kunna minskas så att det endast gäller norra sidan.

Väljer man att göra justeringar så lär hela processen dock ta längre tid.

Mer läsning

Annons