Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Näring i skolmat granskas

/
  • På papperet är skolmaten okej, men ingen kollar att maten på bordet är samma som på papperet.

Kommunerna tar inte sitt ansvar fullt ut när det gäller att garantera att skolmaten håller måttet ur näringssynpunkt. Även Hudiksvalls kommun brister, och när skolmaten i sommar skrivs in i skollagen som en del i utbildningen, tvingas skolornas huvudmän att skärpa sina rutiner.

Annons

Slutsatserna dras i en granskning som Skolinspektionen har gjort i 96 kommuner, där såväl kommunala som fristående skolors skolmåltidsrutiner har granskats. Skollagen förskriver redan nu att maten ska vara näringsriktig, och det är den som driver skolan som ska se till att skolmaten lever upp till lagens krav.

Granskningen har visat att huvudmännen ofta delegerar ansvaret till en anställd, inte sällan en kostchef, och sedan frågar man inte efter några uppföljningar av näringsriktigheten i skolmaten.

Måltidsplaneringen som sådan ser ut att följa de svenska näringsrekommendationerna, men huvudmännen kontrollerar inte att den mat som serveras faktiskt stämmer överens med vad som står i papperen – och att den dagliga maten alltså håller måttet.

Det systematiska kvalitetsarbete som krävs genom skollagen har inte fått genomslag när det gäller att säkerställa skolmåltidernas näringsriktighet, påpekar Skolinspektionen.

Efter granskningen i Hudiksvall säger Skolinspektionen att man inte kan se annat än att det göra en planering för näringsriktiga skolmåltider. Arbetet med planeringen dokumenteras, och man följer upp att det som står i planen ser bra ut ur näringssynpunkt.

Det är den efterföljande kontrollen som brister, alltså kontroll av att den mat som står i planen också är den mat som faktiskt serveras och äts. Dokumentation i det ledes saknas således också. Kommunen kan med andra ord inte redovisa resultat av en systematisk uppföljning, anmärker Skolinspektionen.

Senast 22 augusti i år ska Hudiksvalls kommun ha skaffat rutiner för uppföljning och dokumentation.

Mer läsning

Annons