Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljögifter tas bort vid Håstaholmen

/
  • Jonas Rasmusson (till höger) från kommunen förverkligar sina visioner tillsammans med projektledaren Sören Westberg för det stora saneringsarbetet på Håstaholmen.

Håstaholmens industriområde är länsstyrelsens mest prioriterade saneringsprojekt i länet och nu drar saneringen i gång för att få bort föroreningarna.

Annons

Håstaholmen har i dagsläget lokaler där det råder stor verksamhet av bland annat idrottsföreningar. Hudikgympan är en av hyresgästerna som håller till där med många aktiva. Men det är också en plats med stora föroreningar.

– Föroreningarna som finns kommer främst från sågverksamheten som startade i mitten av artonhundratalet, säger Ulrika Nilsson, Länsstyrelsen Gävleborg.

Många års verksamhet har satt sina spår i marken, som bland annat innehåller metaller som arsenik, koppar och bly. Dioxin kommer från ämnen som användes vid sågen för att förhindra att virket blånade. Till dioxinerna räknas PCDD och PCDF. Vissa polyklorerade bifenyler (PCB) har liknade egenskaper och kallas för dioxinlika PCB medan övriga PCB kallas för icke dioxinlika.

– De gifter vi pratar om är inte luftburna, utan finns främst i de finfördelade massorna som kommer att fraktas bort. De större delarna av sten eller betong kommer att återanvändas som fyllnadsmaterial, säger Ulrika Nilsson.

Saneringsarbetet ska inte innebära några risker för allmänheten.

– Det krävs att någon ska få i sig jord i stora mängder under lång tid för att det ska vara någon hälsorisk, säger Johan Nordbäck vid Structor Norr AB som ansvarar för provtagningarna.

Totalt 20 000 ton förorenade massor ska ersättas med rena massor. Det grävs så djupt som ner till 4 meter ner från marknivå. Massorna delas upp i olika högar. Prover tas sedan på de olika högarna, dels för att se vilken mängd föroreningar som finns, men också för att veta vilka gifter det är.

– Upphandling är på gång om vem som ska ta hand om massorna. Fram till dess kommer vissa massor att förvaras på plats i förråd innan vi vet vart det ska köras, säger Sören Westberg projektledare.

Nuvarande ägarna för det 25 hektar stora området är KB Håstaholmen. De har ägt det sedan 1998 och vill i framtiden se en blandning av verksamheter på området, med till exempel handel och kontor.

– Området mot Kattvikskajen vill vi utveckla, men om det kommer att bli bostäder eller inriktas mot kommersiell verksamhet är svårt att säga i nuläget, säger Lennart Liw, representant för KB Håstaholmen.

Saneringsarbetet beräknas ta ett år och vara klart i juni 2016. Hudiksvalls kommun är huvudman för projektet som och går in med 50 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas mellan statliga pengar via länsstyrelsen och Naturvårdsverket och den tidigare ägaren Holmen AB som går in med 20 miljoner kronor.

De verksamheter som i dagsläget bedrivs ska kunna fortsätta som vanligt under saneringsarbetet. Eftersom det bland annat grävs på parkeringsplatsen kan det komma att bli lite trångt för bilar att passera och parkera.

Mer läsning