Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen kan komma att betala för föroreningar

Föroreningarna vid före detta Håstaholmens sågverk kräver efterbehandlingsåtgärder för att minska hälso- och miljöriskerna. Nu undrar länsstyrelsen om Hudiksvalls kommun är beredd att ta på sig ansvaret – och därmed även kostnader.

Annons

Verksamheten har förorenat byggnader, mark och sediment, konstaterar länsstyrelsen i en skrivelse till kommunen. Det största problemet är dioxin, men inom området finns även arsenik, metaller och oljeföroreningar.

För att minska riskerna för människors hälsa och för miljön behövs det efterbehandlingsåtgärder. Vanligtvis ligger ansvaret för att bekosta och genomföra sådana åtgärder på den som bedrivit verksamheten som har förenat området, i det här fallet Iggesunds Bruk eller Holmen.

Länsstyrelsen menar dock att det inte är skäligt att de ska stå för hela kostnaden. Därför vill man att kommunen ska ta på sig ansvaret för efterbehandlingsprojektet. Dessutom krävs det att en myndighet är huvudman om man vill söka statliga bidrag.

I fallet Håstaholmen kan statliga bidrag i första hand sökas för åtgärder som möjliggör så kallad mindre känslig markanvändning, det vill säga att området kan användas för industri- och kontorsändamål. Enligt Naturvårdsverket är det tveksamt om man får bidrag för att förädla gammal industrimark till bostadsmark.

Mer läsning

Annons