Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt kritik mot Delsbo Waldorfskola

Delsbo Waldorfskola har gjort flera förbättringar, men lever fortfarande inte upp till kraven i skollagen, enligt ett nytt beslut från Skolinspektionen.

Annons

Det var i slutet av september förra året som Skolinspektionen beslutade att Delsbo Waldorfskola måste åtgärda en rad brister och redovisa hur de gått till väga senast 8 januari i år. Skolinspektionen gjorde sedan ett nytt besök på skolan i maj för att intervjua skolledningen, lärare, elever och representanter för elevhälsan och se om skolan nu levde upp till de krav som ställs i lagen.

Skolinspektionen kom fram till att Delsbo Waldorfskola har gjort flera förbättringar. Skolan har vidtagit åtgärder för att eleverna ska få tillräcklig undervisningstid i matematik, svenska och engelska. Eleverna har fått tillgång till ett skolbibliotek med informationsteknik och har fått ny utrustning till lektonerna i bild och idrott. Dessutom finns det nu en kurator som eleverna kan vända sig till.

Men det finns fortfarande flera brister. Det finns planer på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska utformas, men de har ännu inte omsatts i praktiken. Det har också varierat hur bra lärarna har varit på att informera elever och föräldrar om läroplanens mål och lärarna har inte fått tillräckligt stöd i att sätta rättvisa betyg. Eleverna har inte heller haft möjlighet att välja mellan två språk utöver svenska och engelska, och elevhälsan har inte levt upp till kraven. Skolan måste redovisa hur de har åtgärdat bristerna senast 2 november.

Therese King är rektor på Delsbo Waldorfskola. Hon säger att hon tycker att Skolinspektionens krav är rimliga, men att förändringsarbetet har tagit lite längre tid eftersom organisationen har gjorts om. Hon började själv som rektor först i december förra året.

– Vi är medvetna om de brister Skolinspektionen påtalar, har satt upp en plan för hur vi ska åtgärda dem och har påbörjat det arbetet, men har fortfarande en bit kvar, säger hon.

Det var först 2011, i och med att den nya skollagen och läroplanen för grundskolan trädde i kraft, som skolor med waldorfpedagogik tvingades följa den allmänna läroplanen och inte bara den egna, som är utvecklad för waldorfskolor. Det innebar bland annat att de var tvungna att införa betyg. Årskurs nio vårterminen 2013 var den första klass som fick betyg på Delsbo Waldorfskola.

Mer läsning

Annons