Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enhetschefen tycker inte att fel har begåtts

Enhetschefen på den psykiatriska avdelningen där Micael hamnade i insulinkoma tycker inte att någon ur vårdpersonalen har gjort fel. "Jag för gärna en dialog med patientens sambo, men inte via tidningen", säger han.

Annons

Kentove Frenell är vårdenhetschef på den aktuella psykiatriska avdelningen på Hudiksvalls sjukhus. Han och överläkaren Daniela Rangott är överens om att när en patient som är inlagd för en psykos inte kan sköta om sin diabetes har sjukvården ett ansvar att göra det.

– Men det bygger på ett ömsesidigt ansvar. Det går inte att tvinga patienten att ta medicin eller följa en behandling. Tvångslagstiftningen går inte in på somatisk vård på det specifika viset, säger Kentove Frenell.

Ewa Gustafsson, docent i offentlig rätt och en av Sveriges främsta experter på gränsdragningar mellan frivillig vård och tvångsvård, säger dock, utan att vara insatt i det specifika fallet, att det finns undantag från grundregeln att man inte får tvinga på patienter vård för fysiska sjukdomar.

– Om man befarar att någon befinner sig i allvarlig fara kan man åberopa brottsbalkens bestämmelser om att man befinner sig i en nödsituation. När det gäller att rädda en person från allvarlig fara kan man ge den det den behöver i form av till exempel mat och medicin, säger hon.

Kentove Frenell känner inte till den möjligheten.

– Jag är inte expert på den lagen, säger han.

Även om det inte hade gått att tvinga Micael att sköta sin diabetes bättre borde ni väl ha hållit bättre koll på den, med tanke på hur han hade mått de senaste dagarna, och till exempel erbjudit honom fler blodsockerkontroller?

– Där litar jag på sköterskans bedömning, säger Kentove Frenell.

Micaels sambo säger att hon vill att ni på avdelningen tar på er ansvaret för det som har hänt och säger att ni har gjort fel. Vad skulle du vilja säga till henne?

– Jag för gärna en dialog med patientens sambo, men inte via tidningen. Det har vi också erbjudit henne. Vi erbjuder alltid stöd och dialog med anhöriga, om inget hinder föreligger.

När vi nu vet att Micael hamnade i insulinkoma och fick en allvarlig hjärnskada, är det inte då rimligt att utgå ifrån att någon på avdelningen har gjort en missbedömning?

– Det var många faktorer som inverkade. Vi har tagit de faktorer vi har kunnat påverka i beaktande.

När det gäller de faktorer ni kunde påverka, var det något som borde ha gjorts annorlunda?

– Inte utifrån de bedömningar som gjordes då. Jag litar på de bedömningar som gjordes, säger Kentove Frenell.

IVO skriver i sitt beslut att "tydligare ställningstaganden borde ha gjorts i endera riktningen avseende diabetesbehandlingen alternativt tvångsvård". Var det rätt beslut att inte omvandla den frivilliga vården till tvångsvård och i stället försöka tillmötesgå Micael för att han inte skulle skriva ut sig?

– Flera kriterier måste vara uppfyllda i just den stunden för att man ska kunna konvertera vården till tvångsvård. Om alla kriterier hade varit uppfyllda hade man konverterat patienten, säger Daniela Rangott.

Vad har ni gjort för att det här aldrig ska kunna hända igen?

– Vi har sett över våra nattliga rutiner och ökat tillsynsgraden även på patienter som inte har ordinerad tillsyn. När det gäller diabetesomhändertagandet har vi alltid haft goda, säkra rutiner och arbetssätt där ansvarig läkare gör medicinska bedömningar för varje enskild patient. Vi arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetssätt, så även i det här fallet, säger Kentove Frenell.

Läs också:

Från ett brutet finger till en hjärnskada

Mer läsning

Annons