Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dellen utan strandnära lägen

/
  • Njutångersfjärden, med undantag av den norra delen, kan accepteras som Lis-område, menar länsstyrelsen.

Hudiksvalls kommun har pekat ut ett 40-tal områden i kommunen där det ska bli enklare att bygga närmare vattnet, bland annat vid Dellen. Men länsstyrelsen är kritisk till de flesta utpekade områdena vid Dellensjöarna.

Annons

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Lis, innebär att kommunerna kan göra ett tillägg till översiktsplanen där de pekar ut områden där det kan bli enklare att få dispens från strandskyddet. Planförslaget har varit på samråd och allmänheten och myndigheter har haft möjlighet att komma med synpunkter.

Länsstyrelsen är en viktig instans i sammanhanget och de konstaterar att de ser förslaget som ett utkast som kräver ytterligare samråd. Framför allt har de synpunkter på de utpekade Lis-områdena vid Dellensjöarna. Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att naturvärdena och friluftslivet påverkas negativt om man får bygga där.

Stadsarkitekt Mats Gradh är lite förvånad över att nästan inget område vid Dellensjöarna fick länsstyrelsen godkännande.

– Jag tycker det är lite väl tufft, minst sagt.

Riktigt hur man ska göra med Dellenområdet kan han inte säga i dagsläget, utan han vill avvakta diskussionen med länsstyrelsen efter sommaren.

Även länsmuseet har synpunkter på bland annat Dellenområdet. I anslutning till Dellensjöarna finns till exempel ett stort antal boplatser och det kan finnas boplatser från stenåldern inom dessa områden som man inte upptäckt än. Därför anser länsmuseet att det bör göras en arkeologisk utredning innan man exploaterar vissa områden.

Tekniska förvaltningen anser att det pekas ut för många och för små områden i förslaget.

Hudiksvallsbygdens naturskyddsförening anser bland annat att Hornslandskusten är unik, inte minst för den långa, oexploaterade kustremsan, och att det bör förbli så.

Dellenbygdens naturskyddsförening påpekar i sitt yttrande att man generellt sett bör koncentrera Lis-områdena till platser som redan är exploaterade i större omfattning.

Miljökontoret har invändningar mot ett område i Rogsta, Örarna, som de anser bör utgå och de påpekar att tre områden fick större utbredning än vad som var sagt från början.

Svågadalsnämnden konstaterar att Svågadalen inte finns med alls och föreslår att man ska lägga till områden i trakten, exempelvis runt Havrasjön och vid Stråsjösjön.

Företaget Sveaskog har också förslag på nya områden, bland annat på och i anslutning till Kuggörarna och i anslutning till Arnöviken.

Mer läsning

Annons