Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hopp om ny översiktsplan hösten 2015

Förslaget till ny översiktsplan för Bollnäs kommun handlar om mycket mer än vindkraft – bland annat att koncentrera bostadsbyggande till tätorter.

Projektledaren för planarbetet, Erik Nordgren, sammanställer nu alla yttranden från samrådet inför nästa steg i processen – granskningen:

– Vår strategi var att inte bli så detaljerade i förslaget, utan ta in synpunkter och eventuellt göra förändringar innan vi går vidare och ställer ut planen igen.

Det föreslagna målet för ny bebyggelse, är i första hand en förtätning i Bollnäs tätort och de övriga järnvägsorterna Vallsta, Arbrå och Kilafors – men också i Rengsjö och Segersta, som ligger vid befintliga busslinjer och dessutom längs dessa busslinjer. Motiveringen är att ny bebyggelse utanför dessa områden skapar ökat bilberoende och högre kostnader för kommunal service.

I planen föreslås också ett antal så kallade LIS-områden – landsbygdsutveckling i strandnära områden – bland annat vid Ljusnan i Arbrå/Vallsta, Bergviken vid Kilafors och Hölesjön i Rengsjö.

Länsstyrelsens yttrande innehåller en rad invändningar mot förslagen. Det gäller bland annat hänsynen till strandskydd och de riksintressen för friluftsliv och kulturmiljö, som länsstyrelsen bevakar.

– Vi har en bra dialog med länsstyrelsen och ser deras yttrande som en checklista för vad vi ska tänka på i nästa skede. Vissa förslag har fallit ut bra, men det är svårt att göra något i Ljusnans dalgång med hänsyn till riksintressen och strandskydd.

När det gäller de kritiska synpunkterna från vindkraftsbolagen, blir det en fråga för politikerna att hantera i det fortsatta planarbetet. De senaste fyra åren har en majoritet med S, FP, V och SVP haft en restriktiv inställning till vindkraftsutbyggnad – och anser att inga nya tillstånd ska beviljas innan de verk, som det redan finns tillstånd för, har byggts.

För närvarande finns det tre vindkraftverk i drift i kommunen och gällande tillstånd för ytterligare 78, som inte har påbörjats. 42 av dem planeras vid Tönsen söder om Kilafors, 29 (av totalt 85) i Lingboparken vid kommungränsen mot Ockelbo och sju (av totalt 37) i Sörbyparken i gränstrakterna mot Ljusdals kommun.

Det finns en politisk styrgrupp för översiktsplanen, men vilka som blir medlemmar i den framöver är oklart – eftersom det inte är klart vilka partier som ska samarbetade

– Förhoppningsvis kan det bli ett politiskt beslut om översiktsplanen i fullmäktige nästa höst, säger Erik Nordgren.