Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hopp och förtvivlan om matlandsstrategin

Nyligen presenterade jordbruksminister Eskil Erlandsson den handlingsplan som vi i Förbundet Sveriges Småbrukare efterlyst sedan länge vad gäller jordbruksministerns vision att göra Sverige till Europas ledande matland. Efter att ha läst och begrundat handlingsplanen är känslan mellan hopp och tvivel jämnt fördelade.

Dokumentet ger en förskönad bild av nuläget och av vad regeringen hittills uträttat för att underlätta för småföretagande. Undertecknad väljer dock att bortse från den politiska retoriken som präglar handlingsplanen och skärskådar de konkreta förslagen.

Småbrukarförbundet ställer sig bakom de flesta av de mål som presenteras i handlingsplanen, dock inte alla. Målet att livsmedelsexporten skall öka från nuvarande 50 till ett värde av 100 miljarder kronor till år 2020 är svårt att acceptera då klimatförändringar och sinande tillgång på olja måste innebära drastiskt minskande av transporter.

Vi är också kritiska till den kraftiga fokuseringen på turismen. Småbrukarförbundet ser turismen som en nisch väl värd att ta vara på, men det viktigaste målet i ”det nya matlandet” skall enligt vår mening vara att tillhandahålla alla Sveriges konsumenter en smakfull och näringsriktig mat fri från GMO och kemikalier producerad i närområdet så långt det är möjligt. Att det nu finns medel att söka för kompetensutveckling för primärproducenter och andra som önskar gå vidare med förädling är bra. Det finns i dag en stor efterfrågan på lokalt producerade livsmedel med inriktning på smak och kvalitet. Dessa produkter finns inte i de volymer som marknaden efterfrågar.

Det är möjligheterna till utbildning som utgör flaskhalsen. Om man skall nå målen i handlingsplanen måste utbildningsinsatserna öka. Eldrimner, nationellt resurscenter för mathantverk som i huvudsak har svarat för utbildningen av de mathantverkare som finns i landet måste ges ökat stöd. I andra länder exempelvis Österrike finns gymnasieskolor för slakt – styckning – chark. Produkterna säljs sedan av eleverna i skolans butik. Starta ett par sådana gymnasieskolor, med riksintag.

Hur skall vi annars involvera ungdomen i arbetet med det nya matlandet? Och om målet 10 000 nya arbetstillfällen skall nås krävs en väl genomtänkt utbildningsinsats.

Det finns mycket som är positivt i handlingsplanen, men skall den inte som många andra tjusigt formulerade målprogram hamna i något arkiv och glömmas bort krävs ett tydligt politiskt ledarskap. Finns detta?

Ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare