Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hjärnan behöver mer kultur

Just nu pågår arbetet med att ta fram en kulturplan i Gävleborgs län för hur man vill fördela de statliga och regionala kulturpengarna framöver. Kjell-Åke Hamrén, Kulturbanken, Hudiksvall, och Ulf Sundblad, Nordanstigs föreningsråd, Bergsjö, lyfter i sitt inpass fram flera skäl till varför kulturen utgör den viktigaste framgångsfaktorn för länet.

Med anledning av den förestående revideringen av kulturpolitiken i länet vill vi anföra följande:

Det är nu hög tid att lyfta fram alla människors rätt och behov av att både kunna ta del av kultur och att själva få uttrycka sig i olika kulturformer, framförallt ungdomarna. Detta har stor betydelse för vårt läns sociala och ekonomiska utveckling.

I regeringens proposition 2099/10:3 framgår att:

Kulturpolitiken bör ge förutsättningar för allas deltagande i kulturlivet vare sig man söker vägar till utbildning, kulturupplevelser eller till ett eget skapande, Det skall vara möjligt att ta del av ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet oavsett i vilken del av landet man bor. Ett dynamiskt samhälle förutsätter att den kreativitet och förmåga till nytänkande som är drivkraften i allt kulturellt skapande, tas tillvara och ges utrymme. Materiella och ekonomiska hänsyn behöver vägas mot djupare mänskliga, sociala och kulturella värden. Olika former av skapande kan stödjas och uppmuntras. Amatörkultur och professionell kultur bedrivs med olika förutsättningar och utgångspunkter, men berikar ofta varandra och skall därför ges förutsättningar att samverka. Det är kulturpolitikens uppgift att bidra till att det finns förutsättningar för den skapande verksamhet som inte annars skulle komma till uttryck- inte minst gäller det förnyelse och utveckling av kulturen.

Vi anser att kulturen utgör den viktigaste framgångsfaktorn för länet därför att:

1. Kultur är grunden för den starkt växande kreativa näringen som skapar sysselsättning och förbättrad ekonomi

2. Kulturen gör kommunens livsmiljö attraktivare för både boende, besökare och potentiella inflyttare

3. Kulturen har ett egenvärde som påverkare av vår egen personlighetsutveckling

4. Kulturen förbättrar mångas hälsa

5. Kulturen ökar vår kreativitet och påverkar därmed förändringstakten in i tjänste- och upplevelsenäringen.

I det postindustriella samhället växer den tjänsteproducerande sektorn med bland annat upplevelser och kultur allt mer. Människors kreativitet och förmåga att ta tillvara varandras idéer kommer att vara avgörande för näringslivets tillväxt. Vi behöver därför skapa en social och ekonomisk miljö som utvecklar vårt tänkande.

Hur fungerar hjärnan? Först under de senaste 15 åren har vi förstått att det kan bildas nya hjärnceller i den vuxna hjärnan och att hjärnan är formbar och har förmåga att förändra sig under hela vårt liv.

Varje nervcell i hjärnan kan ha upp till 10 000 synapser från 100 tals olika celler. Ju mer en viss signalväg används desto fler synapser bildas och desto starkare blir varje synaps. Successivt så blir det alltså lättare och lättare att skicka vidare signaler via en viss bana i nervcellsnätverket. Det är så beteenden och minnen skapas. Det är också så beroenden skapas. Det är även så som olika kulturupplevelser kan påverka vårt tänkande och vår kreativitet

Om synapser inte får ha kul skrumpnar de och dör av leda. Egentligen borde vi ha som målsättning att lära oss så mycket nytt som möjligt varje dag. Överraskningar, uppmuntran och humor – mer kultur, är vad hjärnan önskar sig.

I vårt perspektiv måste resurser omfördelas till kulturmöten med den enskilde kulturkonsumenten och med amatörutövaren för att stötta rätten till inre utveckling för oss alla. Vi behöver hitta fler miljöer för kulturmöten där vi känner oss trygga. Den fortsatta inventeringen och utvecklande av kulturpolitiska program måste därför i mycket högre grad utgå från enskilda människor. Vi får dock inte glömma att professionella kulturutövare är viktiga inspiratörer och tankeutvecklare för oss alla och måste ha stöd för att kunna vidareutvecklas.

En följd av detta blir att kulturfrågor även måste föras ut och hitta lösningar i kommunerna och delar av kommunerna, i föreningslivet, på ungdomsgårdar, i skolan osv. Kreativa kluster drar till sig människor som skapar utveckling. Kreativitet och spännande miljöer är, och kommer än mer att vara, det som drar till sig människor och skapar utveckling.

Vi har nått till toppen av behovstrappan där nu behovet av vår inre utveckling skapar underlag för framtidens näringsliv. Regionens kreativitet blir vår viktigaste framgångsfaktor.

Därför måste kulturens kraft och möjlighet tas tillvara på ett helt annat sätt än idag. Viktigast är en satsning på våra ungdomar. Vi behöver utveckla former för att nå ut och ge enskilda människor möjligheter till både eget skapande och att ta del av andras kulturuttryck.

Kjell-Åke Hamrén, Hudiksvall och Ulf Sundblad, Bergsjö