Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Helahälsingland.se fälls för publicering av hakkorsbild – klandras av PON: "Oförsvarlig publicitetsskada"

En 25 år gammal bild på ett barn är inte tillräckligt för att peka ut SD:s gruppledare som nazist. Särskilt inte när gruppledaren själv dementerar uppgifterna. Därför klandrar Pressens Opinionsnämnd Ljusnan/helahälsingland.se för artikeln SD-ledaren pekas ut på hakkorsbild.

Annons

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 18385, exp. nr. 11/2019

Ljusnan/helahälsingland.se fälls för artikel om SD:s gruppledare 

En 25 år gammal bild på ett barn är inte tillräckligt för att peka ut SD:s gruppledare som nazist. Särskilt inte när gruppledaren själv dementerar uppgifterna. Därför klandrar Pressens Opinionsnämnd Ljusnan/helahälsingland.se för artikeln SD-ledaren pekas ut på hakkorsbild.

Den 11 september 2018 publicerade Ljusnan en artikel med rubriken SD-ledaren pekas ut på hakkorsbild. På bilden syntes ett antal personer och hakkorsflaggan. Ansiktena var pixlade, förutom på en person. Bilden på denne hade också förstorats upp. I bildtexten gick det att läsa att fotot föreställde SD:s gruppledare Fredrik Hansson, då 14 år gammal. Vidare publicerade tidningen Fredrik Hanssons skolfoto från samma år. Det fanns även en bild på honom tagen vid intervjun inför artikeln.

Artikeln utvecklade uppgifterna om att han hade historiska kopplingar till nynazism och rört sig i vitmakt-kretsar på 1990-talet. Som ett konkret bevis lyftes bilden från demonstrationen med hakkorsflaggan fram. När tidningen presenterade uppgifterna för Fredrik Hansson blev han förvånad och ansåg att de var tagna ur luften. På frågan om han varit med vid tillfället, dementerade han det och sa att han inte kände igen någon på bilden. Han sa också att han inte haft några med sådana åsikter i sin bekantskapskrets när han bara var 13-14 år och fortfarande bodde hemma.

På tidningens webbplats, helahalsingland.se, skedde publiceringen den 7 september. Där visades även en film med en intervju av Fredrik Hansson. Innehållet i filmen speglades av artikeln.

 

Anmälaren: Att bli utpekad som nazist är ett slag under bältet

Fredrik Hansson anmälde publiceringarna till Allmänhetens Pressombudsman och anförde att tidningen felaktigt hade gjort gällande att det var han som fanns med på bilden bredvid en nazistisk flagga. När detta dokumenterades skulle anmälaren också bara ha varit 13 år, ett barn med dålig eller ingen insikt i vad det hela egentligen stod för.

Det första misstaget tidningen gjort var att publicera en bild som inte föreställde honom. Det andra var att dra upp åsikter som en 13-årig kille skulle kunna ha haft och koppla ihop dem med honom i dag när han var 39 år gammal. Han har inte och hade aldrig haft nazistiska åsikter.

Att bli utpekad som nazist på helt falska grunder var ett slag under bältet. Trots att det inte var han på bilden och trots att han fått dementera uppgifterna i artikeln blev han i läsarnas ögon dömd och uthängd som om så vore fallet. Det hela hade tagit hårt inte bara på honom utan på hela familjen. Han hade flera minderåriga barn och alla hade mått mycket dåligt på grund av detta.

 

Tidningen: En offentlig person får tåla hård granskning

Anders Ingvarsson, ansvarig utgivare på tidningen, framhöll att anmälaren var gruppledare för Sverigedemokraterna i Bollnäs och satt i kommunstyrelsen. Anmälaren var också partiets förstanamn till kommunalvalet. Han var således en offentlig person som vädjade till allmänhetens förtroende. Därmed fick han tåla en hård granskning, inte minst när det gällde hur han levde upp till den politik som partiet förespråkade.

Tidningen hade låtit ett dussintal personer titta på bilden. Samtliga hade oberoende av varandra pekat ut personen på bilden som den då 14-årige Fredrik Hansson. Många hade också vittnat om att anmälaren ingick i VAM-kretsen vid den tiden.

Tidningen hade sökt upp anmälaren och frågat honom om hans eventuella nazistiska eller rasistiska åsikter, om hans tid med gänget kring VAM i Bollnäs och hur det påverkade honom som politiker för ett parti med nolltolerans mot dylika strömningar. Han hade fått ett väl tilltaget utrymme för att bemöta uppgifterna.

Anmälaren hade nekat till att det var han på bilden. I tv-intervjun på sajten hade han visserligen svävat lite på målet, men kontentan var att han sade att det inte var han. Tidningen hade publicerat skolfotot för att läsarna skulle kunna göra en jämförelse och bilda sig en egen uppfattning.

 

Pressombudsmannen: Höga krav för att publicera en 25 år gammal bild på ett barn

Det fanns ett allmänintresse som motiverade att tidningen granskade politiker som var aktuella i kommunalvalet. Anmälaren var Sverigedemokraternas förstanamn till kommunalvalet, ledamot i kommunstyrelsen och gruppledare för partiet i Bollnäs. Hans förtroendeställning innebar att han fick tåla även en hård granskning av förhållanden av betydelse för hans politiska uppdrag. Och om en politiker kan kopplas till nynazism och vit makt-rörelsen har detta ett allmänintresse.

Tidningens huvudsakliga och konkreta grund för uppgifterna om anmälarens påstådda koppling var dock det aktuella fotot från demonstrationen med nazistflaggan. Fotot var själva utgångspunkten för avslöjandena i artikeln. Publiceringen av denna bild är förenad med flera pressetiskt problematiska frågeställningar.

Det kan härvid konstateras att fotot är taget för 25 år sedan vid en tidpunkt då anmälaren bara var 13 eller 14 år gammal samt att han dessutom bestrider att det är han som är med på bilden. Anmälaren har också dementerat att han någonsin hyst nazistiska sympatier.

Från pressetisk utgångspunkt måste det ställas höga krav för att en 25 år gammal bild på ett barn, en bild med den här typen av skadande uppgifter, ska anses motiverad att publicera.

Det har inte heller framkommit några påståenden om att anmälaren som vuxen eller i närtid skulle ha rört sig inom nynazistiska kretsar.

Tidningen har hänvisat till ett antal anonyma källor som säger att det är anmälaren som syns på bilden. Vid bedömningen beaktas dock framför allt anmälarens ringa ålder vid tidpunkten för fotot. Vidare den långa tid som förflutit sedan bilden togs och även att han nekar till att det är han på bilden. Att han gavs tillfälle att dementera uppgifterna förtog inte publicitetsskadan. Sammantaget kan publiceringen inte anses befogad. Anmälaren har genom denna tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada och för det bör tidningen klandras.

 

Därför fäller Pressens Opinionsnämnd artikeln

Nämnden instämmer i Pressombudsmannens bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

Annons