Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här får det inte byggas

Så ska infarten till Ljusdal hållas öppen i framtiden.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har i uppdrag från år 2007 att se över Borr- och Lillhagaområdet i Ljusdal för att utreda lägen för ny småhusbebyggelse.

Det finns obebyggd planlagd mark för småhusbebyggelse i både Borr och Lillhaga och kommunen kan erbjuda flera tomter.

Översynen har lett till ett detaljplaneuppdrag för bostäder i den före detta kraftledningsgatan i Lillhaga.

I en skrivelse till kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott, där förvaltningschefen Stig Olson och plan- och byggchefen Anders Berg anser att tomtöversynen är klar, nämns också marken i anslutning till hästgården och de två relativt nybyggda större villorna i Borr som tänkbara för nybyggen.

De norra delarna av sambetesområdet i anslutning till befintlig bebyggelse och kommunalt vatten och avlopp nämns också som byggbara.

Stig Olson och Anders Berg anser att kommande fördjupade översiktsplan över Ljusdals tätort och LIS-planen (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen) får ta upp strandskyddsfrågan som är aktuell på flera platser vid Vikarsjön-Borrsjön och Ljusnan.

En rekommendation är att i Borrområdet skydda sambetesmarken från bebyggelse.

– Där kan områdesbestämmelse bli aktuell, säger Anders Berg.

I naturvårdsprogrammet för Vikarsjön-Borrsjön föreslås det att landskapet hålls öppet genom beteshävd för att skapa gynnsamma förutsättningar för den intressanta och hotade floran.

I skrivelsen till samhällsutvecklingsutskottet föreslås därför att området blir betesmark även i fortsättningen.

Landskapet beskrivs som en vacker infart till Ljusdals tätort och Borr/Lillhagas charm behålls om detta område lämnas öppet och obebyggt, heter det vidare i skrivelsen.