Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här får det inte byggas

Så ska infarten till Ljusdal hållas öppen i framtiden.

Annons

Samhällsutvecklingsförvaltningen har i uppdrag från år 2007 att se över Borr- och Lillhagaområdet i Ljusdal för att utreda lägen för ny småhusbebyggelse.

Det finns obebyggd planlagd mark för småhusbebyggelse i både Borr och Lillhaga och kommunen kan erbjuda flera tomter.

Översynen har lett till ett detaljplaneuppdrag för bostäder i den före detta kraftledningsgatan i Lillhaga.

I en skrivelse till kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott, där förvaltningschefen Stig Olson och plan- och byggchefen Anders Berg anser att tomtöversynen är klar, nämns också marken i anslutning till hästgården och de två relativt nybyggda större villorna i Borr som tänkbara för nybyggen.

De norra delarna av sambetesområdet i anslutning till befintlig bebyggelse och kommunalt vatten och avlopp nämns också som byggbara.

Stig Olson och Anders Berg anser att kommande fördjupade översiktsplan över Ljusdals tätort och LIS-planen (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen) får ta upp strandskyddsfrågan som är aktuell på flera platser vid Vikarsjön-Borrsjön och Ljusnan.

En rekommendation är att i Borrområdet skydda sambetesmarken från bebyggelse.

– Där kan områdesbestämmelse bli aktuell, säger Anders Berg.

I naturvårdsprogrammet för Vikarsjön-Borrsjön föreslås det att landskapet hålls öppet genom beteshävd för att skapa gynnsamma förutsättningar för den intressanta och hotade floran.

I skrivelsen till samhällsutvecklingsutskottet föreslås därför att området blir betesmark även i fortsättningen.

Landskapet beskrivs som en vacker infart till Ljusdals tätort och Borr/Lillhagas charm behålls om detta område lämnas öppet och obebyggt, heter det vidare i skrivelsen.