Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här är partiernas valmanifest

Vet du hur du ska rösta i EU-valet på söndag?
Här är en snabbguide – så här tycker partierna.

Centerpartiet

EU måste bli "smalare och vassare".

EU ska jaga koldioxidutsläpp men inte detaljstyra hur Sverige jagar varg.

Lättare att arbetskraftsinvandra till EU. Arbetsgivare avgör vem de vill anställa.

Legala vägar in i EU för att söka asyl.

Skärpa målen för utsläppsminskningar till 2020 från 20 till 30 procent.

Även bindande delmål för energieffektivisering och förnybar energi.

Sverige ska gå före med nationella förbud på farliga kemikalier.

Riv upp datalagringsdirektivet och Ipred.

Miljöpartiet

Ett mer flexibelt samarbete där varje enskilt land kan välja vilka delar de vill delta i.

Fler överstatliga beslut på miljöområdet men även mänskliga rättigheter och finansiella transaktioner.

Minska utsläppen med 60 procent inom EU till 2030.

Fasa ut all användning och utvinning av kol i EU.

Skärpa EU:s kemikalieregelverk.

100 procent ekologisk matproduktion i EU.

Begränsade djurtransporter.

Ställ om jordbruksstödet.

Möjlighet att söka asyl och visum på EU:s ambassader.

Riv upp datalagringsdirektivet och delar av Ipred.

Tillåt kopiering och fildelning för privat bruk.

Ökade möjligheter att arbetskraftsinvandra.

Bötfälla bolag som begår brott mot miljö och mänskliga rättigheter.

Socialt protokoll i EU-fördraget.

Avveckla EU:s gemensamma militära kapacitet.

Vänsterpartiet

Omförhandla det svenska medlemskapet.

Undantag från jordbrukspolitiken.

Sänkning av medlemsavgiften.

Säkra att Sverige inte påtvingas privatiseringar av offentlig service.

Formellt undantag från EMU.

Socialt protokoll i EU:s fördrag.

Rätt att förbjuda farliga kemikalier eller att ha högre utsläppskrav på fordon.

EU ska skärpa miljöregler, jämställdheten och löntagarnas rättigheter.

Banker som får statsstöd ska nationaliseras.

Finansmarknaden ska regleras.

Vissa former av finansiell handel förbjudas.

Målet är att Sverige lämnar EU på längre sikt.

Folkpartiet

Tätare samarbete på vissa områden, syssla mindre med annat.

Fokus på demokrati, mänskliga rättigheter, ekonomi, handel, migration, brottsbekämpning och hållbar utveckling.

Avskaffa direktstöd i jordbrukspolitiken.

Kultur, turism och mediepolitik återföras till nationell nivå.

EU-kommissionen ska granska hur medlemsländerna respekterar grundläggande fri- och rättigheter.

Länder som inte gör det ska kunna dras inför EU-domstolen.

Stöd ska kunna frysas eller dras in, liksom rösträtten om länder bryter mot mänskliga rättigheter.

EU ska verka för rätten till fri abort.

Utländska arbetare ska få "det grundläggande skyddet i svenska lagar och kollektivavtal.

Fackliga stridsåtgärder för att tvinga utländska företag skriva under kollektivavtal ska inte vara tillåtna.

Länders parlament ska kunna uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag.

Mer samordnad och gemensam utrikespolitik.

Skärpt kemikalielagstiftning.

Mer kärnkraft i EU.

Europeiskt FBI – gemensam polisstyrka med operativa befogenheter.

Socialdemokraterna

EU måste ges en annan riktning än de "senaste årens högerpolitik".

Samla EU för en politik som sätter jobben främst.

Införa ett socialt protokoll som slår fast löntagares rättigheter på den inre marknaden.

Säkra att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

Strategi för bättre arbetsmiljö i hela EU.

EU-lagstiftning mot missbruk av visstidsanställningar.

Bindande EU-mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering.

Förverkliga den gemensamma ungdomsgarantin med rätt till jobb,utbildning eller praktik.

Investera mer i forskning, utveckling och klimatomställning i stället för ineffektivt jordbruksstöd.

Förmå EU och medlemsländerna att agera kraftfullt så att kvinnor får jobb.

Gemensamt EU-mål om att halvera skattefusket till 2020 genom att bekämpa gränsöverskridande skattebedrägerier och skatteflykt.

Kristdemokraterna

Gränsvakt mot växande EU-byråkrati.

Skärpta regler för subsidiaritetsprincipen.

Nej till beskattningsrätt för EU.

Bekämpa människohandel.

Blockera internetsidor med övergreppsbilder på barn.

Bekämpa korruption och fusk med EU-bidrag.

Skärpt kraven och sanktioner mot de länder som inte lever upp till skyldigheterna inom flyktingpolitiken.

Skapa lagliga vägar för asylsökande till EU genom nödvisum.

Skärpta sanktioner mot länder som inte genomför beslutade ekonomiska reformer.

Genomför tjänstedirektivet fullt ut i alla medlemsländer.

Frihandelsavtal mellan EU och USA.

Skärpt lagstiftning mot farliga kemikalier.

Ursprungs- och innehållsmärkning av livsmedel.

Minska utsläppen med 50 procent till 2030.

Moderaterna

Frihandelsavtalet mellan USA och EU slutförs snarast möjligt.

Tjänstedirektivet genomförs i alla länder och omförhandlas så hela tjänstesektorn omfattas.

Värna den fria rörligheten i EU.

Mer resurser till forskning och utveckling.

Efterlevnaden av de finanspolitiska ramverken blir striktare.

EU-skatter som drabbar konsumenter avvisas.

Samordning mot gränsöverskridande brottslighet stärks.

Fördelningen av asylmottagandet blir bättre.

Alla EU-länder får en årlig flyktingkvot.

Utsläppen minskar med 40 procent till 2030 och ytterligare 10 procent till 2050.

Övriga EU-länder ska följa Sveriges höga krav på djurhållning och djurtransporter.

Spårbarheten och konkurrens i livsmedelskedjan ska öka.

Lagstiftningen för utfasning av farliga kemikalier skärps.

EU får en stark gemensam säkerhets- och utrikespolitik och en tydlig utrikespolitisk vision.

Sverigedemokraterna

Övergripande mål att stoppa utvecklingen mot ett Europas förenta stater.

Folkomröstning om återgång till nationellt självbestämmande och mellanstatligt samarbete.

Mindre pengar till EU och mer till svensk välfärd.

Intensifierade insatser mot korruption inom EU-systemet.

Stärkt gränsskydd och stopp för missbruket av den fria rörligheten och masstiggeriet.

Slut på lönedumpning och garanterat skydd för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Piratpartiet

Ett mer demokratiskt EU.

Mer makt till de folkvalda i medlemsländerna och i EU-parlamentet

Helt ny överenskommelse mellan medlemsländerna om hur EU ska fungera.

Övervakning och avlyssning ska bara ske mot personer som är misstänkta för allvarliga brott.

Datalagringsdirektivet och Ipred ska upphävas.

En dataskyddsförordning som ger ett starkt skydd för människors känsliga uppgifter.

Reformera upphovsrätten.

Ickekommersiell "kulturdelning" ska tillåtas.

Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU.

Gemensamt ansvar för flyktingpolitiken som ska utgå ifrån individens rättigheter.

Avveckla jordbrukssubventionerna och öka satsningen på forskning.

Avveckla EU:s tullmurar mot omvärlden.

Avveckla patentsystemet på sikt.

Stoppa frihandelsavtalet med USA (som inte är klart).

Feministiskt initiativ

Öppna gränserna – varje människas rätt och möjlighet att leva ett liv i trygghet.

Fri rörlighet inom Europa också för personer med funktionsnedsättning.

Lägg ner alla planer på en försvarsallians, en gemensam armé och militär upprustning.

Avskaffa vapenexporten och ställ om vapenindustrin till civil produktion.

Medlemsländer som kränker mänskliga rättigheter ska kunna utsättas för sanktioner.

Ett Europa fritt från trafficking och prostitution.

Exportera den svenska sexköpslagen till övriga Europa.

Inrätta en EU-kommissionär för jämställdhet och en för antidiskriminering.

En feministisk klimatpolitik.

En feministisk ekonomi.