Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Handlar om vem som ska bestämma

/

Annons

Valfrihet. Ett ord och ett begrepp som väldigt många på vänsterkanten har svårt med. Det handlar om vem som ska bestämma. Ska du ha rätt att själv välja eller är det någon annan som ska göra valet åt dig?

Debatten är nästan den samma oavsett den hålls i Hudiksvalls kommunfullmäktige, i Landstinget Gävleborg, i riksdagen eller i Europaparlamentet. Sakfrågorna kan skilja sig något åt, men tron kontra misstron på individens möjligheter och rätt att kunna fatta egna beslut är i stora drag de samma.

När kommunfullmäktige i måndags debatterade lagen om valfrihet i äldreomsorgen, LOV, var skillnaden mellan de borgerliga partierna och vänstermajoriteten väldigt tydlig. Från majoritetshåll vill man ha kontroll över resurserna, hur de används och fördelas. De borgerliga partierna har betydligt större tilltro till de äldre, att de är bättre skickade att avgöra vem de vill släppa in i sina hem.

Till de mer korkade invändningarna hör vinstintresset. Tänk om det skulle vara så hemskt att ett företag som anlitas enligt LOV:en sköter sin verksamhet så pass bra att det går med vinst? Och skattemedel därmed kan hamna i fickorna på hemska aktieägare. Det kan inte accepteras menar Socialdemokraterna.

Samtidigt har man inga problem med att lägga ut investeringar på entreprenad. Tror Socialdemokraterna verkligen att någon privat aktör bygger ett nytt hus, anlägger en ny parkeringsplats eller bygger om ett torg utan vinstintresse?

Är det mer okej att skattemedel i dessa fall genererar vinst och eventuellt också utdelning till aktieägarna?

Är inte det viktiga att kvalitén på det utförda arbetet är hög, att de äldre får den vård och omsorg som de har rätt till?

Debatten går igen när det gäller det fria vårdvalet inom landstinget, som riksdagen har fattat beslut om ska gälla från och med den 1 januari nästa år. Vårdvalssystemet innebär att du som patient själv får välja vårdgivare inom primärvården och det råder fri etableringsrätt. Socialdemokraterna kommer alltså i detta fallet inte att kunna styra vilken vårdgivare du går till, utan får snällt acceptera ditt val. Alla vårdgivare som uppfyller de av landstinget beslutade kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. Privata och offentliga vårdgivare ska behandlas lika.

Men vi kan lugnt räkna med att Socialdemokraterna i Landstinget Gävleborg kommer att försöka sätta mer än en käpp i hjulet, för att motverka att du som patient ska få välja själv. Därför gäller det för koalitionspartnern Centerpartiet att inte låta detta ske. Här kan vi verkligen tala om att ta ansvar!

Men Socialdemokraternas motstånd till valfriheten stannar inte vid den svenska gränsen. Även i Europaparlamentet har man röstat nej till det fria vårdvalet. Återigen handlar det om att försöka undanhålla patienterna makten att själva välja.

Varför ska man inte som EU-medborgare kunna resa fritt inom unionen och få vård? Varför ska man behöva vänta på ett förhandsbesked? Operationen blir knappast billigare för att man väntar.

Därför att det handlar om kontroll och makt. Något som de socialdemokratiska politikerna är ovilliga att lämna ifrån sig.

Din röst spelar roll. Det handlar om vem som ska bestämma. Du eller någon annan.

Mer läsning

Annons