Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hamnaskolan får kritik

Elever utan godkända betyg får inga skriftliga bedömningar, en samlad elevhälsa saknas och arbetet med särskilt stöd måste förbättras. Skolinspektionen kräver nu bättring av Hamnaskolan.

I Hamnaskolan går 41 elever i årskurserna fyra till nio. Enligt rektorn når nästan alla elever i årskurs sex kunskapskraven i alla ämnen. 83 procent av eleverna i årskurs nio nådde kunskapskraven i alla ämnen, godkänt betyg i alla ämnen, läsåret 2012/2013.

Skolinspektionen, som besöker alla kommunens skolor, har granskat Hamnaskolan och sett att stora delar av kraven i skollagen och läroplanen uppfylls och att eleverna ges förutsättningar att utvecklas. Rektorn har god kunskap om det inre arbetet i skolan. Men en rad brister har också dokumenterats.

Bland annat visar utredningen att skolan måste förbättra arbetet med särskilt stöd. I åtgärdsprogrammen beskrivs elevernas behov till viss del, men det framgår inte alltid tydligt hur stödåtgärderna är kopplade till behoven eller kunskapskrav och förmågor.

Enligt Skolinspektionen finns brister i skolans plan mot kränkande behandling eftersom åtgärderna i planen är generella och inte utgår från verksamhetens specifika behov. Detta trots att lärarna berättar för Skolinspektionen att de genomför en rad konkreta åtgärder i förebyggande syfte.

Elever som avslutat ett ämne utan godkänt betyg får inga skriftliga bedömningar, vilket krävs enligt skollagen. Det framgår inte heller hur skolans insatser kopplas till elevernas utveckling och väg till kunskapskraven. Det är en brist, enligt Skolinspektionen.

I intervjuer med Skolinspektionens berättar rektorn och personal att det under hösten 2013 inte har funnits en samlad elevhälsa på skolan, eftersom kontraktet med dåvarande elevhälsa upphörde. Sedan januari ska ett nytt avtal ha gett eleverna tillgång till skolsköterska, skolläkare och psykolog. Men något förebyggande och hälsofrämjande arbete har ännu inte hunnit påbörjas. Enligt skollagen är en elevhälsa ett krav. Skolinspektionen bedömer att det är av största vikt att skolan får i gång arbetet med en förebyggande elevhälsa.

Tillsynen visade också att det systematiska kvalitetsarbetet inte dokumenteras tillräckligt tydligt av rektorn.

Hamnaskolans åtgärder ska redovisas senast den 18 augusti för Skolinspektionen.