Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hälsoval för bättre vård, service och öppettider

Vid årsskiftet införs Hälsoval Gävleborg där länsborna ges större möjligheter att välja hälsocentral och påverka vården.

Annons

Hälsovalet är bra. Det garanterar livskraftiga hälsocentraler som har en grundnivå som inte alltid finns idag och det breddar dessutom utbudet på samtliga hälsocentraler. Hälsovalet innebär också ökad mångfald. Alla som vill och uppfyller vissa grundkrav får starta en hälsocentral var som helst i länet. Till exempel ställs krav på en viss läkar- och sjuksköterskebemanning och på hög service och bra öppettider.

I grund och botten betyder den konkurrens som hälsovalet skapar att patienternas önskemål och behov måste värderas och prioriteras högre än idag. Den hälsocentral som säkrar en trygg och långsiktig bemanning och som anpassar sina öppettider och service efter patienternas önskemål blir attraktiv, får fler patienter och därmed mer pengar att utveckla verksamheten. För de hälsocentraler som inte sätter patienten i fokus väntar det omvända.

Alla dessa fördelar har givetvis en baksida. Hälsovalets patientfokus innebär nämligen också att förutsättningarna för länets primärvård och alla hälsocentraler ändras i grunden. Nya hälsocentraler kommer att starta i privat regi och redan har nya entreprenörer ansökt om att starta hälsocentraler i Alfta, Söderhamn, Sandviken och Harmånger. Samtidigt kommer kanske vissa gamla hälsocentraler att försvinna eftersom det behövs ett visst befolkningsunderlag för att kunna finansiera den grundbemanning och det grundutbud som är ett krav i hälsovalet. Detta berör mindre hälsocentraler som till exempel Österfärnebo och Friggesund. Och i Harmånger har primärvården beslutat att flytta all verksamhet till Bergsjö eftersom befolkningsunderlaget i Harmånger inte räcker till för att finansiera både den nuvarande landstingsdrivna hälsocentralen och den nya privat drivna hälsocentralen som ska starta där. Allt detta är effekter som alla partier i både landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige har känt till när de har ställt sig bakom beslutet att införa hälsovalet.

När nu de första ansökningarna om att driva hälsocentraler har lämnats in och effekterna blivit tydliga börjar oppositionspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet att protestera mot att vissa hälsocentraler kan komma att försvinna. För oss är det en märklig reaktion. Alla partier har varit eniga om att skapa en marknad där konkurrens och patientfokus styr var hälsocentraler finns och vilken kvalitet och service de erbjuder. Lika väl som det betyder att nya hälsocentraler kan etableras, lika väl betyder det att gamla hälsocentraler kan försvinna.

Inom kort kommer frågan om hälsocentralerna i Österfärnebo, Friggesund och Harmånger att behandlas i landstingsstyrelsen och vår uppfattning är att dessa tre hälsocentraler inte ska särbehandlas politiskt. Det är istället primärvårdsledningens ansvar att bedöma om det går att bedriva någon form av mottagning eller filialverksamhet där, t.ex. för distriktssjuksköterskor eller läkare. Oavsett lösning är vi övertygade om att de som bor i dessa orter även i framtiden kommer att ha tillgång till den vård de behöver och har rätt till.

 

Tommy Berger (S)

Landstingsråd

Hannah-Karin Linck (C)

Landstingsråd

Mer läsning

Annons