Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vilken idé gillar du bäst?

/

Åtta olika företag. Åtta olika problem och utmaningar.

Här är samtliga idéer som studenterna vaskade fram under Drivhuset24.

Annons

Faxeholmen

Problem: Hur kan Faxeholmen skapa och behålla ett positivt varumärke på en vikande marknad? Hur gör man ett bostadsområde med allmänt dåligt rykte attraktivare med ett varumärkestänk som grund?

Studenternas lösning: Faxeholmen måste skapa ett mervärde för sina hyresgäster. Genom samarbete med lokala företag kan man erbjuda rabatter och förmåner som exempelvis rabatt på biobiljetter, bandymatcher och busskort. Ryktet sprider sig att det är förmånligt och prisvärt att vara hyresgäst hos Faxeholmen.

Belöningssystem för trogna hyresgäster som bott länge hos Faxeholmen. Exempelvis kan man få blommor och reklamartiklar. En ny arbetsgrupp tillsätts som tar in idéer från hyresgäster och genomför enkäter. Bättre marknadsföring på sociala medier – Faxeholmen måste möta unga på deras arena.

En stor kraftsamling måste också göras för att rusta upp gårdarna, där underhållet kan vara eftersatt.

Gävle kommun

Problem: Hur kan Gävle kommuns näringslivsavdelning arbeta för att utveckla och skapa bättre företagsklimat för företagarna?

Studenternas lösning: Förbättrad kommunikation, ömsesidigt utbyte, vinna tillbaka förtroendet och en rakare och mer personlig kontakt. Detta sker i en trestegsprocess: Hjälp till självhjälp, handledning och uppföljning.

Under presentationen pratade studenterna om att förkorta handläggningstiden och att papper kommer till rätt person omedelbart, i stället för att slussas runt mellan olika handläggare och avdelningar. Vid snabbare och effektivare handläggning får kommunen mer tid över till stora ärenden som kräver mer tid.

Ett första steg för att uppnå en bättre och personligare service gentemot företagen är att arbeta om hemsidan och skapa fyra nya flikar: Företagskatalog, personalkatalog, vanliga frågor och en livechatt. Kommunen bör också bli bättre på att marknadsföra sig i sociala medier.

Hälsingland turism

Problem: Ta fram en produkt där världsarvet hälsingegårdarna står i centrum. Målgruppen är den aktiva barnfamiljen med barn upp till tio år.

Studenternas lösning: En quizapp till mobilen, framtagen för barnen. I appen kan barnen se var det finns olika attraktioner i Hälsingland, med särskilt fokus på hälsingegårdarna. När familjen sedan besöker utflyktsmålet kan barnet skanna av en kod och delta i frågesporten. Ju fler platser familjen besöker, desto mer poäng kan barnet samla i frågesporten. I appen ska det även finnas flikar till närliggande utflyktsmål samt kontaktinformation till dessa.

Eurodocs

Problemet: Hur ska vi hitta finansiering och få igång vår innovationsmodell Virtual business (en mötesplats på nätet där entreprenörer med en affärsidé kan hitta kompetent personal)?

Studenternas lösning: Starta ett samarbete med Arbetsförmedlingen, som har kontakt med mängder av människor med olika sorters kompetens. Projektet kan då helt eller delvis finansieras av Arbetsförmedlingen som en del av ett projekt att få människor i sysselsättning. Arbetsförmedlingen skulle kunna vara huvudman för projektet, och Eurodocs fungera som en konsult.

Man bör också byta namnet till något som mer avslöjar vad det egentligen handlar om. Förslag: Uppskjutet eller Företagshoppet.

Arizona Chemical

Problem: Förbättra person- och anläggningssäkerheten på Arizona Chemical.

Studenternas lösning: Ett utökat och förbättrat system för att hålla kontroll på vilka som kommer in på företagets område. Studenterna föreslår en entrébåge som per automatik känner av den anställdes passerkort när denne passerar genom bågen. Då registreras att personen är inne på företagets område.

Inne på området skapas ett trådlöst LAN, kopplat till flera routers. Dessa känner av var på företagets område som den anställda befinner sig. I en normal arbetssituation kan företaget endast se i vilken byggnad den anställda befinner sig i. Men vid en nödsituation, exempelvis en brand, kan Arizona gå förbi en kryptering i systemet och se exakt i vilket rum varje anställd finns. På det sättet underlättas räddningstjänstens arbete, som omedelbart får information om hur många personer som har tagit sig till uppsamlingsplatsen, och vilka som befinner sig kvar i byggnaderna. Räddningstjänsten vet då exakt var man ska bege sig för att hämta ut en anställd som inte har tagit sig till uppsamlingsplatsen.

Magoo 3D Studios

Problem: Hur förstärker vi varumärket Magoo i Europa?

Studenternas lösning: Under presentationen målar studenterna upp en bild av en tunnelbaneresenär i en storstad, som precis missat sitt tåg och måste vänta åtta minuter på nästa avgång. Under den tiden målas en värld av 3D-animationer från Magoo upp på en skärm på perrongen. Personerna får en positiv bild av Magoo.

Man vill även utsmycka offentliga platser med 3D-filmer och därmed bli den stora snackisen i större städer i Europa. Detta ska i sin tur ge genomslag på Youtube och Twitter. Man förslår också en turnéplan, och att människor kan komma till förbestämda platser för att titta på Magoos verk. Slogan för hela projektet ska vara "Express your vision".

Lekriket

Problem: Hur ska Lekriket lansera sin nya produkt? Var ska den placeras och hur ska barnen bli lockade att gå in i labyrinten? En mobil labyrint på 900 kvadratmeter, som finansieras genom reklam på väggarna. Produkten ska generera inkomster till Barnens rätt i samhället (BRIS).

Studenternas lösning: Det finns i dagsläget inget tema på labyrinten. Temat kan vara exotiskt. Olika delar av labyrinten präglas av olika inslag, exempelvis polartema och ökentema. Det måste finnas pyssel och utmaningar knutna till temat inne i labyrinten. Förslag på placering av labyrinten är parker, torg, marknader och skolevenemang.

En stor del av annonsintäkterna ska gå till BRIS, samt att det ska finnas en önskebrunn när man lämnar labyrinten. Alla pengar från brunnen går oavkortat till BRIS. Lekriket bör också lägga stort fokus på att hitta en driven annonssäljare till projektet.

Svenska fönster

Problem: Hur kan företaget minska klyftan mellan tjänstemän och kollektivanställda och få bort "vi mot dom"-känslan?

Studenternas lösning: Tanken med att flytta in kontoret mitt i produktionen för att skapa närhet mellan avdelningarna var fysisk omöjlig. Däremot kan man skapa en liknande mental känsla.

Lösningen handlar om kommunikation. Detta sker genom att starta "Svenska fönster-skolan", en internutbildning för både tjänstemän och kollektivanställda. Utbildningsgrupperna ska vara blandade och skapa en brygga mellan avdelningarna. Utbildningen ska vara rolig och ha inslag av workshops. Exempel på detta är att ta fram en modell av företaget och tillsammans gå igenom förslag till förbättringar och placeringar av maskiner och instrument. Att gemensamt komma fram till lösningar skapar en samhörighetskänsla och ett lyft när man ser att nya och kreativa lösningar mynnar ut i någonting konkret. Utbildningen kommer att visa att alla anställda är lika viktiga och förstärker individens engagemang.

Mer läsning

Annons