Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två miljoner till restaurering av vattendrag

Naturvårdsverket har beviljat drygt två miljoner kronor under tre år för restaurering av åar och bäckar i Söderhamns kommun som rinner ut i havet.

Annons

Projektet syftar till att skapa fria vandringsvägar för samtliga kustmynnande vattendrag, utom Ljusnan, för arter som abborre, mört, gädda, öring, ål och flodnejonöga.

De vattendrag som omfattas av ansökan till länsstyrelsen är Skvallerbäcken, bäck från Kolmiletjärn, bäck från Saxen, bäck genom Jonskär N, bäck genom Jonskär S, bäck från Sandötjärn och utloppet från Kastviken.

De åtgärder som kommer att vidtas för att skapa fria vandringsvägar från havet och upp i vattendragen är justering av vägtrummor och i vissa fall mindre grävningsinsatser. Genom att "öppna" vattendragen ger man den lekande fisken i havet möjligheter att vandra upp till lekplatser som av olika anledningar förstörts.

Bidraget från Naturvårdsverket är fördelat med 700 000 kronor under innevarande år och en lika stor summa för 2011 och avslutningsvis 660 000 kronor för 2012, då projektet ska slutredovisas.

Förutom de vattendrag som man nu sökt tillstånd för att restaurera finns ytterligare åtta mindre listade åar och bäckar som ingår i projektet men står i tur för åtgärder i ett senare skede.

Arbetet med restaureringen av de vattendrag som anmälts till länsstyrelsen kommer att påbörjas under året efter överenskommelse med markägare och andra berörda.

Mer läsning

Annons