Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora förbättringar inom hemtjänsten

/
  • Enhetschefen Ann-Catrine Norling tycker att de åtgärder som vidtagits för att förbättra hemsjukvården har fått verkan.

Efter att Söderhamns kommun tog över ansvaret för hemsjukvården syns den största förbättringen inom hemtjänsten, enligt hälso- och sjukvårdschef Ann-Catrine Norling.

Annons

När kommunerna fick överta ansvaret för hemsjukvården från dåvarande Landstinget Gävleborg var tanken att det skulle leda till en effektivare vård som var mer sammanhängande och säkrare för patienten.

Ann-Catrine Norling säger att de tycker sig ha sett att det har blivit en bättre sammanhållning inom hemsjukvården.

– Tidigare hade vi sjuksköterskor på alla våra äldreboenden medan landstinget hade ansvaret för distriktssköterskorna. Nu äger vi all personal vilket gör arbetet betydligt smidigare.

Vid övertagandet fick Söderhamn ta emot femton distriktssköterskor och tio arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det innebär att de i dag har en total sjuksköterskestab på cirka 50 personer och en rehabiliteringsenhet som består av 19 specialister som alla arbetar inom hemsjukvården.

– Den största förbättringen har skett inom hemtjänsten, att alla är anställda hos oss har också inneburit att vi kan ha kontinuerliga teamträffar där vi planerar och går igenom vilka insatser patienterna behöver, säger Ann-Catrine Norling.

Hon säger att det är svårt att ta fram några exakta siffror på kostnaderna för verksamheten, om övertagandet kostat mer än skatteväxlingen med Landstinget. Men känslan är att kostnaderna har ökat och att fler behöver hemsjukvård i dag än tidigare.

I en granskningsrapport från februari i år som revisorerna i Söderhamn genomfört tillsammans med kollegorna i Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ljusdal och Ockelbo framgår det också att samtliga kommuner upplever sig vara förlorare när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Kommunerna upplevde också att det fanns brister i beräkningsunderlaget inför skatteväxlingen. Att vare sig volymer eller pengabelopp stämde.

– Jag började som verksamhetschef i april i år, så det här skedde före min tid. Men känslan är som sagt att kostnaderna har ökat för kommunen, säger Ann-Catrine Norling.

Samtidigt har omvårdnadsnämnden arbetat aktivt för att förbättra hemsjukvården ännu mer. I oktober förra året startades projektet Trygg hemgång som innebär att äldre personer som vistats på sjukhus får stöd och hjälp i hemmet för att snabbare kunna komma tillbaka. Det projektet blev så lyckat att det numera är en permanent verksamhet.

Nu ska även sjuksköterskeorganisationen ändras så att organisationen blir renare och antalet chefer färre.

– Som jag ser det har de åtgärder vi har vidtagit fått verkan. Det är väldigt sällan som vi får några klagomål från patienterna och brukarnas sida, säger Ann-Catrine Norling.

Mer läsning

Annons