Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora brister i Vågbroskolans undervisning – kommunen kan få betala 600 000 kronor

/

Vågbroskolan i Söderhamn har allvarliga brister i undervisningen. Det har Skolinspektionen konstaterat sedan tidigare.
Nu föreläggs kommunen med vite om 600 000 kronor om inte bristerna snabbt rättas till.

Annons

Läs även: Elever i bråk på Vågbroskolan

Skolinspektionens har genomfört en allmän tillsyn av kommunens alla skolor och fritids. Den pågick under våren 2014 och avslutades i början av januari. Alla övriga skolor har åtgärdat sina brister, men på Vågbroskolan finns alltså fortfarande flera åtgärder som behöver göras.

– Det känns inte jättekul. Det är inte bra. En del av åtgärderna är genomförda. Men andra är inte det, och det handlar i grunden om skolans kvalitetsarbete. Vi måste sätta oss in i hur vi ska göra och se vilket stöd som skolan ska ha, säger Tomas Hartikainen, chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Bland annat har Vågbroskolan brustit inom undervisning och lärande, grundläggande värden och inflytande, trygghet och studiero, särskilt stöd, bedömning och betygssättning samt pedagogiskt ledarskap.

Vid ett uppföljningsbesök i december visade det sig att det fortfarande förekommer kränkningar i skolmiljön och att det finns brister i skolans arbete mot kränkande behandling. För eleverna i de senare skolåren var det heller inte studiero under lektionerna.

Läs också: Norrtullskolan och Vågbroskolan måste ordna bättre stödundervisning och studiero

Enligt Skolinspektionen är flera av bristerna kopplade till styrningen av verksamheten.

"Rektorn behöver förbättra kvalitetsarbetet för att kunna ringa in skolans utvecklingsbehov och ta reda på vad som krävs för att garantera att eleverna får den utbildning, trygghet och studiero de har rätt till", står det i Skolinspektionens pressmeddelande.

Tomas Hartikainen menar att arbetet har gått för långsamt och att det är dags att rikta resurserna. Men det måste ske genom dem som möter eleverna varje dag, alltså rektor och lärare.

Efter beskedet i mars har man haft uppföljningar och planer för hur man ska komma tillrätta med bristerna. Det har bland annat handlat om enkäter med personalen och extra stöd för rektor. Men Tomas Hartikainen poängterar att det inte handlar om ett strukturellt problem i kommunen.

– Om det skulle vara något som genomsyrade verksamheten så ligger det på en struktur- och systemnivå. Men det här gäller en enskild skola.

Det han ser som mest akut att åtgärda är att skapa trygghet och studiero, och då särskilt när det gäller elever som kränker andra elever.

Läs även: Rådigt ingripande förhindrade skadegörelse

Samtidigt så ska skolan få en ny rektor, eftersom John Hjalmarsson som är rektor i dag ska sluta. Att det kommer att påverka arbetet för att förbättra skolsituationen tror han inte.

– Nej, det finns ingen möjlighet att det ställer till något. Den som kommer in som tillförordnad kommer att ha det här som ett första beting. Det är där man får koncentrera sitt arbete.

Senast den 15 augusti ska bristerna vara åtgärdade. Annars kan Skolinspektionen lämna in en ansökan till förvaltningsrätten om ett vite på 600 000 kronor.

– Min bedömning är att det här är åtgärdat i augusti, det finns inget annat, säger Tomas Hartikainen.

Alexandra Gard (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tycker att det är synd att arbetet inte räckt ända fram. Men även hon tror att tiden räcker för att lösa problemen.

– Vi fick ju till det på alla andra verksamheter. Nu måste vi kraftsamla. Det är väldigt mycket som är på gång redan. Jag är helt övertygad om att förvaltningen kommer att fixa det, man tar det på stort allvar, säger hon.

Skolans rektor John Hjalmarsson har ännu inte hunnit läsa beslutet men ska nu sätta sig in i vad som behöver göra för att se till att åtgärder görs.

– De brister som Skolinspektionen ser måste åtgärdas skyndsamt. Vi har jobbat med den kritik som skolan har fått, och det är beklagligt att det inte räcker men det är bra att det synliggörs.

Han lämnar sin post i slutet på mars.

– Arbetet ska ju fortgå, oavsett om det är jag eller någon annan som är rektor. Det blir ju viktigt att inte förlora fart i det arbetet, säger John Hjalmarsson.

Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon? Ladda ner vår nya app här, till Iphone eller till Android!

Iphone: App Store

Android: Play Butik

Mer läsning

Annons